TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI MEMDUH BOYDAK’IN “KADIN-ERKEK EŞİTLİĞİ HAKKINDA HER ŞEY” KISA FİLM YARIŞMASI ÖDÜL TÖRENİ KONUŞMASI 7 Ocak 2015 - İstanbul, Sabancı Center

 
Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
 
“Kadın Erkek Eşitliği Hakkında Her Şey” Kısa Film yarışmamızın ödül törenine hoş geldiniz.TÜSİAD olarak, 2000 yılından bu yana toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalar
yapmaktayız. Sosyal Politikalar Komisyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren Kadın-Erkek Eşitliği Çalışma grubumuz, somut politika önerileri geliştirmek ve kamuoyunda duyarlılık
yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine raporlar yayınlanmış, çalışma hayatında kadınla ilgili kısa bir savunu filmi hazırlanmış, kamu spotu olarak televizyon ve sinemalarda yayınlanmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra farkındalık yaratmak amacıyla yerel, ulusal ve uluslararası seminerler düzenlenmiştir.
 
Bugün burada toplanma amacımız ise; toplumsal cinsiyet eşitliğine kafa yoran, bu konuda değerli zamanlarını, emeklerini ortaya koyarak kısa film hazırlayan üniversiteli gençlerimizin
başarısını kutlamak.
 
Sayın Konuklar,
 
Toplumda kadına ve erkeğe biçilen farklı roller kadınların eğitim, çalışma yaşamı ve siyasette ilerlemesine mani olabilmekte; ayrıca kadına karşı şiddet vicdanları yaralayan bir konu olarak
sıklıkla gündeme gelmektedir. TÜSİAD olarak bu sorunları sadece kadın sorunu olarak değil “toplumsal sorun” olarak algılıyoruz. Türkiye, 2014 yılı İnsani Gelişme Endeksinde 187 ülke
arasında ve Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksinde 149 ülke arasında 69. sırada yer aldı. Bu sıralamada daha yukarılara tırmanmak elimizde ve bunu toplumun ancak %100’ü olarak,
yani kadın-erkek birlikte başarabiliriz.
 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununun üstesinden gelebilecek toplumsal değişimi, gençlerin yaratabileceğine inanıyoruz. Gençlerin toplumsal zihniyet dönüşümünü hızlandırıcı gücünün
kamuoyundaki farkındalığı artıracağına, hayatın her alanına ve her bireye olumlu yansıyacağına inancımız tam.
 
Bu amaçla üniversite öğrencilerine yönelik kısa film yarışmasını düzenledik. Duyurusunu yaptığımız geçen Mayıs ayından beri, alacağımız her başvuruyu heyecanla bekledik. Kısa film
yarışmamızda bugün son aşamaya geldik. Başvurular tamamlandıktan sonra ön değerlendirme heyeti olarak Sayın Prof. Dr. Aslı Tunç ve Sayın Fırat Yücel 178 film başvurusunu tek tek değerlendirdi ve 34 film finalist olarak belirlendi. Ön değerlendirme heyetine çok teşekkür ediyoruz. Finalde ise değerli jüri üyelerimiz Nuri Çolakoğlu, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Nur Ger, Tomris Giritlioğlu, Şener Şen, Alin Taşçıyan, Yavuz Turgul, Hülya Uçansu, Uğur Vardan, Serra Yılmaz tarafından finalist filmler değerlendirildi; katkıları için değerli jürimize çok teşekkür ediyoruz.
Sözlerime burada son verirken, hepinize güzel bir akşam diliyorum.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: