TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın "STEM Zirvesi" Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Bilgi Toplumu, BİT ve İnovasyon Komisyonu Başkanı Esin Güral Argat'ın "STEM Zirvesi" Açılış Konuşması

Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Şahsım ve TÜSİAD adına sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. STEM Zirvemize hoşgeldiniz.

TÜSİAD olarak, ülkemizin kalkınması ve toplumsal refahı için, teknoloji ve inovasyon kapasitesinin ve eğitim kalitesinin yükseltilmesini, en kritik konular olarak görüyoruz.

Günümüzde ekonomi, bilgiye giderek daha çok dayanır hale geldi. Bilgi artık, üretim süreçlerinde bir destek unsuru değil, bizzat üretimin itici ve yaratıcı gücünü oluşturuyor. Ekonomiyi büyütecek işlerin, ağırlıklı olarak, bilgi temelli işler olduğunu görüyoruz. Ülkemizin ilk 10 ekonomi arasında olma hedefini gerçekleştirmesinde en temel ve öncelikli unsur bilgi ekonomisine geçmemizi sağlayacak temel politikaların oluşturulmasıdır. Peki, ana girdisi bilgi olan bilgi ekonomisine hangi kaynaklarla dönüşeceğiz? Elbette ki “bilgi”yi üretecek ve “bilgi”yi kullanacak yüksek donanımlı ve yetkin bireylerle.

Bu nedenle, yeni kuşaklara, katma değeri yüksek beceriler kazandırılmasını çok önemli ve gerekli görüyoruz. Bu becerilerin başında ise, “STEM”, yani bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik gelmekte. Çünkü STEM, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin ana dinamiğini oluşturmakta.

Biliyoruz ki inovasyon ve teknolojide yetkinleşen, katmadeğeri yüksek ürün ve hizmetleri üreten ülkeler, dünya ekonomisinde belirgin olarak ayrışmakta. Türkiye artık teknolojiyi sadece ithal eden, kullanan sınıfında değil, hedefleri gereği teknolojiyi üreten, bilgiyi üreten ve katmadeğerli üretim süreçlerine dayalı ürünlere sahip ülke durumuna gelmek zorunda. Bu da ancak STEM alanında bir dönüşüm ve gelişimle sözkonusu olacaktır.

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabetçilik Endeksi’ne baktığımızda gördüğümüz tablo çok net. Rekabetçiliğin önemli belirleyicilerinden biri “İnovasyon”. İnovasyon “Şirketlerin inovasyon kapasitesi, bilimsel araştırma kurumlarının niteliği, şirketlerin Ar-Ge harcamaları, üniversite-sanayi işbirliği, ileri teknolojiler için kamunun satın alma politikaları, bilim insanlarının ve mühendislerin varlığı, patentler ve fikri mülkiyet haklarının korunması” bileşenlerinde değerlendirilmekte. Ancak bu bileşenlerde ülkemizin konumu maalesef arzu ettiğimiz noktada değil. Peki,  “inovasyon” başlığı altında ülke olarak kaçıncı sıradayız? 144 ülke içerisinde 56. sıradayız. Bu konumumuzu sürdürerek orta gelir tuzağının içerisinden çıkmamız mümkün değildir.

Küresel ve yüksek rekabetin varolduğu dünya pazarlarında, daha zorlayıcı rakiplere karşı üretim yapmak durumundayız. Bunu sağlamak içinde sürekli olarak yeni üretim teknolojilerini, yeni iş modellerini geliştirmeye ihtiyacımız var. Kendini yenileyemeyen, çevik olamayan firmalar maalesef uzun ömürlü olamıyor. Küresel rekabet ve varolmayı deneyimleyen bir sanayici olarak çok net söylüyorum bilgiyi ve teknolojiyi üretemeyenin şimdiden sonraki dünyada varlığını sürdürebilmesi çok zor. Yarın içinse hatta mümkün değil.

Üretim alanında yenilikçi olabilmenin motoru, bilgi normlarında yetiştirilmiş nitelikli insan kaynağıdır. İnanıyorum ki, STEM becerilerine yapılacak yatırım, bireylerin kişisel gelişimini, daha iyi işlere ulaşmasını ve de daha iyi bir yaşam sürmesini sağlayacak. Öte yandan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasında da önemli bir ivme kazandıracaktır.

Aslında bir süredir ABD, G. Kore, Almanya, İngiltere gibi, küresel rekabetteki güçlerini koruma kaygısı taşıyan ülkelerin öncelikli konusu STEM. Sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, iş dünyası, üniversiteler nezdinde STEM en önemli kavram. Biz de uzun zamandır teknoloji, inovasyon ve eğitim konusunda çalışmalar yapmış bir kurum olarak, bu yılki çalışmalarımızdan ana konulardan birini STEM olarak belirledik.

Çalışma planımızda, ilk önce, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla bir yuvarlak masa toplantısı düzenledik ve burada akademisyenlerimizin konuyla ilgili olan eksikliklerini değerlendirdik. Daha sonra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle bir anket çalışması yaptık. Burada firma yöneticilerinin ve STEM alanından mezun olan çalışanlardan, ülkemizde STEM alanında gelişmeye ihtiyaç duyulan konuları, beklentileri nedir onları sorduk. Bugün bu çalışmanın bulgularını ilk oturumda sizlerle paylaşıyor olacağız.

2 ayda bir yayınladığımız Görüş dergisinin Ağustos ayında, STEM’i kapak konusu yaptık ve içerisinde çok değerli makalelere yer verdik. Okumanızı tavsiye ediyorum.

Bir şey daha yaptık. İş dünyasının önde gelen isimlerinin konuyla ilgili mesajlarını derledik ve STEM alanında yetenekli işgücünü kurumlarına nasıl çektikleri ve devamlılıklarını nasıl sağladıklarını sorduk. STEM’e katkı sağlamak için nasıl işbirlikleri yürüttüklerini TÜSİAD olarak bizlerle paylaştılar.

Bizde bütün bu çalışmalarıwww.stemtusiad.orgadresinden sizlerle paylaşmanın heyecanını duyuyoruz.

Bugünkü etkinliğimizle de, STEM alanlarındaki gelişim için buna bağlı olarak da ülkemizin ArGe ve ve inovasyon kapasitesine katkı sağlamak için gereken adımları tartışmayı arzu ediyoruz. Etkinliğimizin sonuçlarının da karar alıcılar nezdinde dikkate alınmasını ümit ediyoruz.

Bugün aramızda bulunan ve gelecekte üniversite eğitimleri için bölüm ve meslek tercihinde bulunacak olan öğrencilerimiz içinde, STEM konusunda uluslararası platformda yapılan çalışmalarla,  iş ve eğitim çevrelerinin bu konuya bakışı hakkında fikir edinebilecekleri bir ortam sağlamayı arzu ettik.

 

Değerli konuklar,

Son olarak, etkinliğimize değerli katkılarından dolayı Anasponsorumuz Samsung’a ve sponsorlarımız Kibar Holding, Koç Holding ve Siemens’e teşekkür ediyorum. Çalışmalarımıza katkı sağlayan TÜSİAD İnovasyon ve Teknoloji Çalışma Grubu’na, fikirlerini paylaşan değerli akademisyenlere, üyelerimize, IPSOS araştırma kurumuna, konuşmacılarımıza ve emeği geçen genel sekreterliğimize de teşekkür ediyorum.

Son olarak her zaman destek tam destek sloganıyla komisyonumuzun tüm çalışmalarında büyük destek aldığım sevgili Erol Bilecik’e de gönülden teşekkür ederim.

Hepimize verimli bir toplantı olmasını diliyorum.

Saygılarımla.

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: