< < TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı Memduh Boydak’ın “Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak için Bir Model Önerisi” Raporu Tanıtım Toplantısı Açılış Konuşması

TÜSİAD Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı Memduh Boydak’ın “Okulda Üniversite: Türkiye’de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak için Bir Model Önerisi” Raporu Tanıtım Toplantısı Açılış Konuşması

Değerli Konuklar, Kıymetli Basın Mensupları,

"Okulda Üniversite: Türkiye'de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak için Bir Model Önerisi" Raporumuzun tanıtım toplantısına hoş geldiniz.

Sosyal Politikalar Komisyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Çalışma Grubumuz, okul öncesinden hayat boyu öğrenmeye kadar eğitimin her alanındaki gelişmeleri, akademisyenlerin de desteğiyle yakından izliyor.

Hep vurguladığımız gibi bizim ülke olarak en önemli büyüme gücümüz, insan kaynağımız. 2041 yılında çalışma çağındaki nüfusumuzun 65 milyona ulaşması bekleniyor. Bu çok büyük bir demografik fırsat. Bu fırsatı değerlendirebilmek, ancak insanımıza nitelikli bir eğitim vermekle, geleceğin daha da çeşitlenecek işlerine uyum sağlayacak becerileri kazandırmakla mümkün olacak.

Becerilere yapılacak yatırım, bir yandan bireyin kişisel gelişimini, daha iyi işlere ulaşmasını ve daha iyi bir yaşam sürmesini sağlarken, ülkemizi de küresel rekabet ortamında bir adım öne çıkaracak. Bu becerileri öğrencilere kazandıracak öğretmenlerimizi nasıl yetiştirdiğimiz çok önemli. Çünkü iyi eğitimli öğretmenler, iyi eğitimli nesiller demek.

Çağımızda bilgiye hiç olmadığı kadar kolay ulaşılabilmekte. Bu durum, mevcut bilgiyi yöneten, sentezleyebilen, internette olandan farklı bir şekilde öğrencilerine sunabilen yeni bir öğretmen rolüne ihtiyaç olduğunu gösterdi. Dolayısıyla yeni öğretim modellerinde öğretmenlerin yol gösteren, öğrenmeyi öğreten rolleri ön planda.

Öğretmenlerin değişen rolünden hareketle, Türkiye’de uygulanan öğretmen eğitimi modelinin de değişim ihtiyacı içinde olduğunu düşünerek bu konuya eğilmeyi arzu ettik.

Faaliyetlerimiz kapsamında geçtiğimiz yıl “21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitimin Niteliği” başlıklı bir toplantı dizisi başlatmıştık. Dizinin ilk toplantısı kapsamında 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasının önemini gündeme getiren uluslararası bir konferans düzenlemiştik. Amacımız, biraz büyük resme bakıp, dünyadaki gelişmeler ışığında, eğitimin niteliği konusunu tartışabilmekti.

Toplantı dizisinin devamı olarak bu yıl, 21. yüzyıl becerilerinin öğrencilere kazandırılmasındaki kilit rolünden hareketle öğretmenlerin eğitimi konusunda bir çalışma başlattık. Bu kapsamda, "Okulda Üniversite: Türkiye'de Öğretmen Eğitimini Yeniden Yapılandırmak için Bir Model Önerisi" isimli raporumuzu kamuoyunun gündemine taşımayı arzu ettik.

21. yüzyılın ekonomik yapısı kurulurken, tüm ülkeler bu yüzyılın gerektirdiği becerileri yeni nesillere kazandırma arayışındalar. Bunun için eğitim seferberliği içine girme gereği duyuyorlar. Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN tarafından hazırlanan raporumuz da küresel eğilimleri inceliyor, bununla birlikte ülkemize özgü bir model oluşturmaya gayret ediyor. Çalışmayı başlatan Eğitim Çalışma Grubu Başkanımız Enver YÜCEL’e ve raporu hazırlayan Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN’a çok teşekkür ediyorum.

Bugün öğretmen eğitimi konusunda hazırlanan raporumuzun Prof. Dr. Mustafa Özcan tarafından sunumu sonrasında, öğretmen yetiştirmenin nedenini, nasılını enine boyuna tartışacağımız bir panelimiz olacak.

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: