TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt'ın TÜSİAD “ Bu Gençlikte İş Var!" İş Fikirleri Yarışması 2013 Yılı Ödül Töreni Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tayfun Bayazıt'ın TÜSİAD “ Bu Gençlikte İş Var!" İş Fikirleri Yarışması 2013 Yılı Ödül Töreni Açılış Konuşması


Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” iş fikirleri yarışması ödül törenine hoş geldiniz. TÜSİAD Yönetim Kurulu ve şahsım adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

2011 yılında, Ankara’da sınırlı bir kapsamla başlattığımız, TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” iş fikirleri yarışmasının, bugün tüm üniversitelerimizi kucaklayan ülke çapında büyük bir organizasyona dönüşmüş olması, TÜSİAD olarak bizlere büyük heyecan ve gurur veriyor.

Türkiye’nin öncü girişimcileri tarafından temelleri atılan gönüllü bir sivil toplum örgütü olarak TÜSİAD, bugün de varlığını ülkemiz iş dünyasının değerli girişimcilerine borçludur. Cumhuriyet’in ilk günlerinden başlayarak ülkemizin ekonomik kalkınmasına büyük katkılar veren öncü girişimcilerimiz, bir yandan da TÜSİAD çatısı altında memleket meselelerine kafa yormuş, iş dünyası bakışı açısından farklı ve yeni çözüm yaklaşımları aramışlardır. Bu anlamda TÜSİAD, girişimciliğin sadece ekonomiye değil, ülke vizyonuna, toplumun geleceğe bakışına katkı açısından da önemli ve somut bir örnek teşkil etmektedir.

TÜSİAD olarak, geçmişte ortaya koyduğumuz bu toplumsal rolü bugün daha da geliştirmeye gayret etmekteyiz. Toplumumuzu gelişmiş ekonomik ve sosyal standartlara kavuşturmayı hedefleyen bu rol çerçevesinde, ülkemizin temel meselelerine, misyon, vizyon ve ilkelerimiz dahilinde tüm üyelerimizin katılımıyla katkı vermek için yoğun bir çaba ortaya koymaktayız.

TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” Projesi, son yıllarda bu rolü, bu anlayışı gençlerimizi, gençlerimizin temel sorunlarını daha da fazla kucaklayacak şekilde genişletmek açısından önemli bir vesile oldu. Bu vesileyle, ülkemizin büyüme ve kalkınma alanlarına, gençlerimizle birlikte katkı sağlayacak yeni bir bakış açısı geliştirme fırsatı bulduk.

 
Değerli Konuklar,

Türkiye yakın dönemde 2040’lara kadar sürebilecek demografik bir fırsat penceresi yakalamış durumdadır. Bugün dünyada birçok gelişmiş ekonomi, ekonominin üretim ve tüketim cephelerinde giderek yaşlanan nüfusun olumsuz etkilerine maruz kalmaktadır. Ülkemiz açısından bakıldığında ise, genç ve dinamik nüfusun bu anlamda, ekonomimizin büyümesinin, kalkınmasının temel unsurlarının başında geleceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Ancak, bunu söylerken, bu fırsatın her durumda lehimize işlemeyebileceğini dikkate almamız gerekir. Çünkü, bu fırsat koşullu bir fırsattır. Evet, bu bir fırsattır, ama bizim bunu bir avantaja dönüştürmek için çok ciddi bir çaba sarf etmemiz şarttır.

Söz konusu bu fırsatın Türkiye ekonomisi ve toplumu açısından gelecek yıllarda bir avantaja dönüşmesi için, bugün 2013 yılı ödül törenini gerçekleştireceğimiz TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” iş fikirleri yarışmasının çok önemli bir başlangıç noktası oluşturduğuna inanıyorum.

Değerli Konuklar,

1920’lerin başlarından bugüne, oldukça kıt kaynaklara sahip; borçlarla ve zorluklarla mücadele eden bir küçük bir ekonomiyi, bugün dünyada 16. ekonomi haline getirmek, tamamıyla insanımızın başarısıdır. Daha da derine baktığımızda, insanımızın azminden, cesaretinden ve dünyayı, dünyanın gelişimini tahlil yeteneğinden gelen çok kıymetli bir başarıdır.

Bu başarıda, inanıyorum ki, TÜSİAD’ın tüzüğünde de değinildiği üzere, iş insanlarımızın toplum içerisinde aldıkları öncü ve girişimci rol büyük paya sahiptir. Her ne kadar, çok kolay farkedilen bir olgu olmasa da, girişimciler, ülkemizde de olduğu gibi, her toplumda değişimin ve dönüşümün kilit unsurlarıdır. Özellikle de, yenilikçi öncü girişimciler.

Bu anlayışı benimsemiş, ilkelerinin ve vizyonunun temel bir unsuru yapmış bir sivil toplum örgütü olarak, en başta bu nedenle gençlerimizin girişimcilik yolundaki adımlarını daha ilk günlerinde desteklemek gayreti içerisindeyiz. Bu projeye olan inancımız, çabamız, sadece gençlerimizin, iş arayan insanlar olmakla yetinmeyip, ekonomiye yeni işler yaratan girişimciler olmasına odaklanmış değildir. Biz, yeni nesil girişimci dalgalarının, önceki nesillerden de fazlasına sahip oldukları bilgi, beceri, cesaret, dayanıklılık, küresel rekabet gücü gibi özellikleri sayesinde, sadece ekonomimizi büyüteceğine değil, daha gelişmiş ve müreffeh bir ekonomi ve bunun yanında daha demokratik, daha insancıl, daha paylaşımcı aydın bir toplum yapısına kavuşmamızı sağlayacağına içten inanıyoruz.

Bu inançla, her yıl artan sayıda değerli üyemiz, yüzlerle proje arasından seçilen genç girişimci adayları ile birlikte değerli bir tecrübeyi paylaşmaktalar. Bu yarışma sürecinde, sadece gençlerimizi girişimciliğe teşvik etmek, onlara ilham vermek ya da rehberlik katkısı sağlamak gayreti içinde değiliz. Projeden ne bizim ne de genç girişimci adaylarının beklentileri materyal bir boyut taşımıyor. Dikkat ederseniz, yarışma ödülleri oldukça mütevazi, süreç oldukça yalın ve TÜSİAD’ın projeye sağladığı en önemli kaynak çok kıymetli üyelerinin rehberliği. Dolayısıyla, biraz önce vurguladığım gibi bu projeyle sadece girişimciliğe katkı sağlamış olmuyoruz, ülkemizin genç ve başarılı insanları, üniversiteleri ve değerli akademik kadrolarıyla doğrudan, yalın ve amatör bir yaklaşımla çok nitelikli bir ağ oluşturuyoruz. Bu ağın en önemli özelliği, amatör bir ruhla, doğrudan, insani temasa dayalı olması. Ortak bir çaba ve çoşkuyla oluşturduğumuz bu ağ, ayrıca, ülkemiz girişimcilik kültürüne nesilden nesile tecrübe aktarımı anlamında somut bir örnek sunuyor.
Sürecin bu özelliği, TÜSİAD’ın Türkiye ekonomisi ve toplumuna katkı sağlamayı amaçlayan çok sayıdaki faaliyetleri içerisinde, bu projeyi, TÜSİAD üyelerini en iyi tanımlayan “ülkesini, insanını seven girişimciler” kavramına yakışır hale getirmekte.

Bu önemli özellik, bugün bu salonda bulunan üyelerimizin, rehberlerimizin, üniversitelerimizin ve gençlerimizin yarışma heyecanını, inanıyorum ki daha da toplumsal, insani bir yapıya büründürüyor. Bugün burada, yarışma ödüllerini ve girişimcilik bayrağını, kazanan değerli katılımcılarımıza takdim ederken, toplumumuzu ve ekonomimizi daha yüksek seviyelere taşıyacak girişimcilik sorumluluğunun nesilden nesile aktarımının küçük bir provasını yapıyoruz.

Bu bayrak yarışı provasının, Türkiye’nin geleceğinin, dönüşümünün güçlü bir yapıtaşını oluşturmasını içtenlikle diliyorum. Bu vesileyle, Üniversitelerimize, Üniversite Topluluklarımıza, gönüllük ilkesiyle çalışan danışmanlarımıza ve ödüllere aynî ve danışmanlık katkısı sağlayan sponsorlarımıza katkılarından ötürü TÜSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Bu önemli çabanın temellerini teşkil eden, TÜSİAD Rehberilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. TÜSİAD’ın üyelerinin varlığı ve katkıları, bu projeyi benzerlerinden ayıran başlıca farklardan birini oluşturuyor.

Yine bu vesileyle, en başından bu yana projenin koordinasyonunu üstlenen ve jüri üyesi olarak da katkı sağlayan üyemiz Metin AKMAN’a ve diğer jüri üyelerimize teşekkür ediyorum.

Elbette, TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” projesinin en temel unsurunu gençlerimiz oluşturuyor ve en fazla teşekkürü onlar hak ediyorlar. İnsanlığın bugüne kadar gelişimi, yeni nesillerin, daha güçlü bir potansiyel ile dünyaya geldiğini açıkça ortaya koymakta. Ancak, bu potansiyelin eski nesillerden çok daha başarılı ve etkili sonuçlara dönüşmesi, nesilden nesile tecrübe aktarımının başarısına bağlı. Eğer yeni kuşaklara tecrübelerimizi etkili bir şekilde aktarabilirsek, onları doğru sorular sormaya teşvik edip, sorularına elimizden gelen en doğru cevapları verebilirsek, bizlerden çok daha başarılı yeni bir girişimci neslinin oluşumuna önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kuşkusuz, onlar adına geleceğe dair doğru sorular sormamız zor. Fakat, yeni nesillerin doğru soruları sorabilmeleri için, özgürlükçü, akılcı ve sorgulayıcı bir ortam ve nesiller arası sağlıklı bir iletişim yaratabiliriz.  

Biz TÜSİAD olarak, ülkemiz gençlerinin potansiyeline inanıyoruz. Biliyoruz ki, Türkiye’de “Gençlikte İŞ Var”. Ülkemizin sahip olduğu fırsatları avantaja çevirebilecek, zorlukları aşmamızı ve arzu edilen kritik dönüşümü gerçekleştirmemizi sağlayacak yegâne unsurun gençlerimiz olduğunun farkındayız. Özellikle de, cesaretleri, risk alma yetenekleri, geleceği ve dünyayı anlama becerileriyle toplumun değişimi ve gelişimine öncülük edecek genç girişimci adaylarımız.

Hepinizi, TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygı ve sevgiyle selamlıyor, genç girişimci adaylarımıza başarılar diliyorum.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: