< < TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın Institut du Bosphore (Boğaziçi Enstitüsü) Semineri Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın Institut du Bosphore (Boğaziçi Enstitüsü) Semineri Açılış Konuşması

Monsieur le Président, chers mesdames et messieurs,

 

C’est un grand plaisir et honneur pour moi de vous saluer au nom de TUSIAD et de présenter nos remerciements à l’Institut du Bosphore qui est devenu une institution de débat constructif et de conseils visionnaires pour le monde politique et économique en France et en Turquie. Nous sommes donc tres heureux de continuer notre dialogue ici a Istanbul pendant notre colloque annuel.

 

Bugün dünya ekonomisi 2008 yılı itibarıyla başlayan ve etkileri henüz ortadan kalkmamış olan küresel iktisadi kriz ile mücadele ediyor. Krizin ilk yıllarında gelişmekte olan ülkelerin daralmayı dengeleyici rol oynayacağı beklentimiz de artık daha zayıf, hatta ortada yok. Sanayileşmiş ülke ekonomilerinin bugünlerde toparlandığına yönelik söylem ise dikkatlice incelenmeye muhtaç. Hem küreselleşme sürecinin başarıyla devam etmesi, hem de geçtiğimiz on yılların büyümelerinin elde edilmesi artık pek kolay olmayacak.

 

Küreselleşme sürecini sağlıklı ilerletmek belli bir süre düşük büyümelere razı olmamızı gerektirecek gibi gözüküyor. AB entegrasyon süreci işte bu hassas geçiş döneminde, küreselleşme sürecinin başarıyla devam edebilmesi için kritik bir öneme sahip; çünkü hem demokratik standartlar, hukuk devleti ve insan hakları alanlarının genişlemeye devam etmesi hem de rekabetçi piyasa ekonomisinin refah üretmeyi sürdürmesi ancak AB standartlarının küresel ölçekte içselleştirilmesi ile mümkün olabilecek. Dolayısıyla, AB projesinin başarıyla sürdürülmesi başta AB kurumları olmak üzere hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor.

 

Küreselleşmenin bir provası, bir barış ve refah projesi ve bir medeniyet referansı olan AB projesi derinleşmeye ve genişlemeye devam etmelidir. Bir referans olarak çekiciliğini ve dünya dengelerinin tesisindeki "yumuşak güç" rolünü kaybetmemelidir. AB, bir yandan küresel ekonomik krizin etkilerini çözecek önlemleri alırken, diğer yandan Türkiye'yi de içine alan bir genişleme adımı ile küresel istikrarın sağlanması ve küreselleşme sürecinin devamı bakımından hayati öneme sahiptir. 

 

Siyasal çeşitlilik, piyasa ekonomisi ve kültürel hoşgörü, Avrupa’nın müktesebatıdır. Bu özellikleriyle AB’nin, Türkiye’yi içine alarak genişlemeyi başarabilmesi gerekir. “Kale Avrupası” ve Genişleme-Yorgunluğu fikirlerine, itibar edilmemelidir. Bunlar, çok kültürlülüğün reddi ve Euro bölgesindeki krizle birlikte, içine kapalı ve başarısız bir Avrupa’dan başka bir anlama gelmez. Böyle bir başarısızlık ihtimalinin dünya düzeni açısından da ürkütücü olduğunu hissediyorum.

 

Türkiye-AB müzakere sürecinin temel ayaklarından birini sivil toplum diyaloğu konusu oluşturuyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde özellikle Fransa ile Türkiye arasındaki karşılıklı kültürel ve ekonomik etkileşimi artırmak amacıyla kurulan Institut du Bosphore’un çalışmalarına özel bir önem vermekteyiz. Kısa sürede AB sürecinin öncü sivil aktörlerinden biri haline gelen ve yurtdışı iletişim çalışmaları kapsamında, Türk-Fransız ortak girişimiyle kurulan Institut, Fransa’da Türkiye algısının yönetiminde önemli bir boşluğu doldurmayı başardı. Türkiye-Fransa ve AB bağlantılı konuların her yönüyle ele alındığı, Türkiye’ye yönelik algıların yapıcı bir yaklaşım ile dile getirildiği bir ortam sağladı. Bunun yanısıra Türk-Fransız ilişkilerinin irtifa kaybettiği bir dönemde tarihsel kökleri çok derinlere giden bu ilişkilerin gelişmesini, güçlenmesini sağlayan unsurlardan biri oldu.

 

Değerli Konuklar,

 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen piyasa ekonomileri zorlu bir dönemden geçiyor. Öte yandan Türkiye’nin ana ticaret partneri Avrupa Birliği de bir ekonomik kriz ve durgunluk içerisinde. ABD’de büyüme beklenenden daha yavaş bir şekilde gelişiyor.

 

Tüm bu olumsuzluklar sürerken bile ABD ile AB arasındaki Transatlantik ekonomik ilişkiler ağı dünya ekonomisinin temel direği olmaya devam etmekte. Bu işbirliğinin yeni boyutu olarak ortaya çıkan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) dünya ekonomisinin yeniden büyüme sürecine geçebilmesi için umut olarak gelişiyor. Türkiye’nin de mutlaka dâhil olması gereken bu sürecin, yeni küresel kamplar yaratmadan küresel işbirliğini geliştirecek bir rol oynamasını beklemek gerekir. Türkiye'nin de katılımı ile genişleyecek bir AB, artan yumuşak gücü ile küresel işbirliğinin oyun kurucusu olacaktır. 

 

Değerli Konuklar,

 

Türkiye'nin AB üyelik süreci hem iktisadi kalkınma sürecimiz açısından hem de demokratikleşme süreci açısından önemli bir referans noktasıdır. Nitekim geçmişte AB süreci,  insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi başlıklarda hızlı ilerlemenin sağlanmasında önemli bir işlev görmüştür. Aynı şekilde, mikro reform alanında da önemli bir yol haritası niteliğindedir.

 

Bugün de, etrafındaki belirsizliklere ve istikrarsızlığa rağmen Türkiye ekonomik büyüme, siyasal istikrar ve demokratikleşme sürecini birlikte yürütmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda, nicedir rayından çıkmış AB üyelik sürecini yeniden hedefe yerleştirmemiz gerekir. Ayrıca Türkiye komşuları ile ekonomik bağlarını güçlendirdiği ölçüde, AB ile ilişkilerinde de daha güçlü bir hale geliyor.Diğer yandan, Türkiye AB uyum sürecinde ilerledikçe, geniş bir bölge ve gelişmekte olan çok sayıda ülke için referans haline geliyor.

 

Türkiye’nin AB yönelimi, Türk iş dünyası için öncelikli bir konudur. 17. yılını doldurduğumuz Gümrük Birliği ve süregiden yasal uyum süreci temelinde, Türk ekonomisi ve toplumsal yaşamı bugün esas itibariyle Avrupa tek pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Şirket yönetimi kuralları, ticaret, yatırım, turizm, teknoloji, sosyal programlar, imalat sanayi, hizmet sektörü ve günlük hayat standartlarımız açısından referansımız AB’dir. Gerek demokratikleşme sürecinin süratle gelişmesi, gerekse bölgesel kalkınmanın başarıyla sürdürülebilmesi açısından, kısa dönemde 22 numaralı fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, ve hemen sonrasında 23 numaralı Yargı ve Temel Haklar ve 24 numaralı Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllarının müzakereye açılmasını heyecanla ısrarla beklemekteyiz. İlişkilerimizin, artık farklı ve günün gerçeklerine, ayrıca adaylık deneyimimizin bize öğrettiklerine uygun bir şekilde, yeni bir boyuta taşınmasından yanayız.

 

Bu bağlamda, AB üyeliği için bir tarih açıklanmasını, bu tarihe saygınlık ve inandırıcılık kazandırmak için de gerekli değişim, atılım ve düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Tarihi yakın ilişkilere sahip iki ülke olan Türkiye - Fransa ilişkilerinin çok daha güçlü bir seviyeye gelmesinin yaratacağı olumlu sonuçların yanısıra, bu işbirliğinin Türkiye'nin AB üyelik sürecinde de belirleyici bir rol oynayacağına inanıyoruz.

 

Bu çerçevede, Institut du Bosphore’un birbirimizi daha iyi anlamamıza yapabileceği katkıların  çok değerli olduğuna inanıyorum. Institut çalışmalarıyla, başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa kamuoylarının bilgilendirilmesine ve Türkiye dosyasına hak ettiği ciddiyetle yaklaşılabilmesine destek olacaktır. Buna yürekten inanıyor ve Institut du Bosphore’un 5.'sini gerçekleştirdiğimiz yıllık seminerler programının bu misyonunun başarıyla yerine getirilmesine çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Institut du Bosphore’un bizi gururlandıran ve umutlandıran çalışmalarına yaptıkları liderlikten ötürü kurul üyelerine ve eşbaşkanlar Sayın Anne LAUVERGEON ve Sayın Kemal DERVİŞ'e, desteklerinden ötürü Sayın Büyükelçi Laurent BILI şahsında Türkiye'deki Fransız Misyonuna ve organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara ve katılımlarıyla faaliyetimizi anlamlı kılan siz değerli konuklara şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

 

 

Monsieur le Président, chers mesdames et messieurs,

 

C’est un grand plaisir et honneur pour moi de vous saluer au nom de TUSIAD et de présenter nos remerciements à l’Institut du Bosphore qui est devenu une institution de débat constructif et de conseils visionnaires pour le monde politique et économique en France et en Turquie. Nous sommes donc tres heureux de continuer notre dialogue ici a Istanbul pendant notre colloque annuel.

 

Bugün dünya ekonomisi 2008 yılı itibarıyla başlayan ve etkileri henüz ortadan kalkmamış olan küresel iktisadi kriz ile mücadele ediyor. Krizin ilk yıllarında gelişmekte olan ülkelerin daralmayı dengeleyici rol oynayacağı beklentimiz de artık daha zayıf, hatta ortada yok. Sanayileşmiş ülke ekonomilerinin bugünlerde toparlandığına yönelik söylem ise dikkatlice incelenmeye muhtaç. Hem küreselleşme sürecinin başarıyla devam etmesi, hem de geçtiğimiz on yılların büyümelerinin elde edilmesi artık pek kolay olmayacak.

 

Küreselleşme sürecini sağlıklı ilerletmek belli bir süre düşük büyümelere razı olmamızı gerektirecek gibi gözüküyor. AB entegrasyon süreci işte bu hassas geçiş döneminde, küreselleşme sürecinin başarıyla devam edebilmesi için kritik bir öneme sahip; çünkü hem demokratik standartlar, hukuk devleti ve insan hakları alanlarının genişlemeye devam etmesi hem de rekabetçi piyasa ekonomisinin refah üretmeyi sürdürmesi ancak AB standartlarının küresel ölçekte içselleştirilmesi ile mümkün olabilecek. Dolayısıyla, AB projesinin başarıyla sürdürülmesi başta AB kurumları olmak üzere hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun bilincinde olmamız gerekiyor.

 

Küreselleşmenin bir provası, bir barış ve refah projesi ve bir medeniyet referansı olan AB projesi derinleşmeye ve genişlemeye devam etmelidir. Bir referans olarak çekiciliğini ve dünya dengelerinin tesisindeki "yumuşak güç" rolünü kaybetmemelidir. AB, bir yandan küresel ekonomik krizin etkilerini çözecek önlemleri alırken, diğer yandan Türkiye'yi de içine alan bir genişleme adımı ile küresel istikrarın sağlanması ve küreselleşme sürecinin devamı bakımından hayati öneme sahiptir. 

 

Siyasal çeşitlilik, piyasa ekonomisi ve kültürel hoşgörü, Avrupa’nın müktesebatıdır. Bu özellikleriyle AB’nin, Türkiye’yi içine alarak genişlemeyi başarabilmesi gerekir. “Kale Avrupası” ve Genişleme-Yorgunluğu fikirlerine, itibar edilmemelidir. Bunlar, çok kültürlülüğün reddi ve Euro bölgesindeki krizle birlikte, içine kapalı ve başarısız bir Avrupa’dan başka bir anlama gelmez. Böyle bir başarısızlık ihtimalinin dünya düzeni açısından da ürkütücü olduğunu hissediyorum.

 

Türkiye-AB müzakere sürecinin temel ayaklarından birini sivil toplum diyaloğu konusu oluşturuyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde özellikle Fransa ile Türkiye arasındaki karşılıklı kültürel ve ekonomik etkileşimi artırmak amacıyla kurulan Institut du Bosphore’un çalışmalarına özel bir önem vermekteyiz. Kısa sürede AB sürecinin öncü sivil aktörlerinden biri haline gelen ve yurtdışı iletişim çalışmaları kapsamında, Türk-Fransız ortak girişimiyle kurulan Institut, Fransa’da Türkiye algısının yönetiminde önemli bir boşluğu doldurmayı başardı. Türkiye-Fransa ve AB bağlantılı konuların her yönüyle ele alındığı, Türkiye’ye yönelik algıların yapıcı bir yaklaşım ile dile getirildiği bir ortam sağladı. Bunun yanısıra Türk-Fransız ilişkilerinin irtifa kaybettiği bir dönemde tarihsel kökleri çok derinlere giden bu ilişkilerin gelişmesini, güçlenmesini sağlayan unsurlardan biri oldu.

 

Değerli Konuklar,

 

Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişen piyasa ekonomileri zorlu bir dönemden geçiyor. Öte yandan Türkiye’nin ana ticaret partneri Avrupa Birliği de bir ekonomik kriz ve durgunluk içerisinde. ABD’de büyüme beklenenden daha yavaş bir şekilde gelişiyor.

 

Tüm bu olumsuzluklar sürerken bile ABD ile AB arasındaki Transatlantik ekonomik ilişkiler ağı dünya ekonomisinin temel direği olmaya devam etmekte. Bu işbirliğinin yeni boyutu olarak ortaya çıkan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) dünya ekonomisinin yeniden büyüme sürecine geçebilmesi için umut olarak gelişiyor. Türkiye’nin de mutlaka dâhil olması gereken bu sürecin, yeni küresel kamplar yaratmadan küresel işbirliğini geliştirecek bir rol oynamasını beklemek gerekir. Türkiye'nin de katılımı ile genişleyecek bir AB, artan yumuşak gücü ile küresel işbirliğinin oyun kurucusu olacaktır. 

 

Değerli Konuklar,

 

Türkiye'nin AB üyelik süreci hem iktisadi kalkınma sürecimiz açısından hem de demokratikleşme süreci açısından önemli bir referans noktasıdır. Nitekim geçmişte AB süreci,  insan hakları, temel hak ve özgürlükler gibi başlıklarda hızlı ilerlemenin sağlanmasında önemli bir işlev görmüştür. Aynı şekilde, mikro reform alanında da önemli bir yol haritası niteliğindedir.

 

Bugün de, etrafındaki belirsizliklere ve istikrarsızlığa rağmen Türkiye ekonomik büyüme, siyasal istikrar ve demokratikleşme sürecini birlikte yürütmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda, nicedir rayından çıkmış AB üyelik sürecini yeniden hedefe yerleştirmemiz gerekir. Ayrıca Türkiye komşuları ile ekonomik bağlarını güçlendirdiği ölçüde, AB ile ilişkilerinde de daha güçlü bir hale geliyor.Diğer yandan, Türkiye AB uyum sürecinde ilerledikçe, geniş bir bölge ve gelişmekte olan çok sayıda ülke için referans haline geliyor.

 

Türkiye’nin AB yönelimi, Türk iş dünyası için öncelikli bir konudur. 17. yılını doldurduğumuz Gümrük Birliği ve süregiden yasal uyum süreci temelinde, Türk ekonomisi ve toplumsal yaşamı bugün esas itibariyle Avrupa tek pazarının ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Şirket yönetimi kuralları, ticaret, yatırım, turizm, teknoloji, sosyal programlar, imalat sanayi, hizmet sektörü ve günlük hayat standartlarımız açısından referansımız AB’dir. Gerek demokratikleşme sürecinin süratle gelişmesi, gerekse bölgesel kalkınmanın başarıyla sürdürülebilmesi açısından, kısa dönemde 22 numaralı fasıl Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu, ve hemen sonrasında 23 numaralı Yargı ve Temel Haklar ve 24 numaralı Adalet, Özgürlük ve Güvenlik konulu fasıllarının müzakereye açılmasını heyecanla ısrarla beklemekteyiz. İlişkilerimizin, artık farklı ve günün gerçeklerine, ayrıca adaylık deneyimimizin bize öğrettiklerine uygun bir şekilde, yeni bir boyuta taşınmasından yanayız.

 

Bu bağlamda, AB üyeliği için bir tarih açıklanmasını, bu tarihe saygınlık ve inandırıcılık kazandırmak için de gerekli değişim, atılım ve düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

 

Tarihi yakın ilişkilere sahip iki ülke olan Türkiye - Fransa ilişkilerinin çok daha güçlü bir seviyeye gelmesinin yaratacağı olumlu sonuçların yanısıra, bu işbirliğinin Türkiye'nin AB üyelik sürecinde de belirleyici bir rol oynayacağına inanıyoruz.

 

Bu çerçevede, Institut du Bosphore’un birbirimizi daha iyi anlamamıza yapabileceği katkıların  çok değerli olduğuna inanıyorum. Institut çalışmalarıyla, başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa kamuoylarının bilgilendirilmesine ve Türkiye dosyasına hak ettiği ciddiyetle yaklaşılabilmesine destek olacaktır. Buna yürekten inanıyor ve Institut du Bosphore’un 5.'sini gerçekleştirdiğimiz yıllık seminerler programının bu misyonunun başarıyla yerine getirilmesine çok önemli katkı sağlayacağına inanıyorum. Institut du Bosphore’un bizi gururlandıran ve umutlandıran çalışmalarına yaptıkları liderlikten ötürü kurul üyelerine ve eşbaşkanlar Sayın Anne LAUVERGEON ve Sayın Kemal DERVİŞ'e, desteklerinden ötürü Sayın Büyükelçi Laurent BILI şahsında Türkiye'deki Fransız Misyonuna ve organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara ve katılımlarıyla faaliyetimizi anlamlı kılan siz değerli konuklara şahsım ve TÜSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkür ediyor hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: