TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın “Yüksek İstişare Konseyi” Toplantısı Öğle Yemeği Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz'ın “Yüksek İstişare Konseyi” Toplantısı Öğle Yemeği Konuşması

Sayın Bakanım, Sayın Üyelerimiz ve Değerli Konuklarımız,

Bugün Ankara’da yılın ilk Yüksek İstişare Konseyi Toplantısını yapıyoruz. Sabah Anayasa Mahkememizin Değerli Başkanı Sayın Haşim Kılıç’ı dinledik. Ülkemizin yeni anayasa hazırlığı sürecinde olduğu bir dönemde, kendisiyle görüş alışverişinde bulunma şansını yakaladık, kendisinin yaptığı değerlendirmelerden istifade ettik. Yine sabah oturumunda, altı yıldır verdiğimiz TÜSİAD En İyi Genç Hukukçu Ödülünü, bu yıl jüri heyetinin ödüle layık bulduğu Sayın Ali Emrah Bozbayındır’a verdik.

Şimdi ise Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’i dinleyeceğiz. Kendisinden hem yeni anayasa ve çözüm süreci hakkındaki görüşlerini hem de Bakanlığının yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığı yargı reformu çalışmalarının son durumu ve gitmekte olduğu istikameti dinlemeyi ve bu konularda aydınlanmayı umuyoruz.

Sözü Sayın Bakana vermeden önce iş dünyasının hukuk ve yargı reformundan beklentilerini çok zamanınızı almadan dile getirmek isterim.

Yatırımcılara yönelik yapılan tüm araştırmalarda, hukuki altyapımız ve yargı sistemimizin işleyişi, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarında öncelikli konu olarak tespit edilmektedir. Bir yandan hukukun öngörülebilir olmasını; mevzuatın istikrarlı olmasını ve aynı zamanda karmaşık olmamasını bekliyoruz. Diğer yandan çelişkili yargı kararlarının azalmasını, dolayısıyla içtihatın da herkesin erişimine açık ve istikrarlı olmasını; böylelikle, kısaca “hukuk güvenliği” dediğimiz ilkenin tam olarak hayata geçmesini beklemekteyiz.

Bu ana yaklaşım ışığında bireyin hukuk güvenliğinin anayasal güvenceye kavuşturulması ve bunun yasalarda etkin biçimde korunması hem yasama hem de uygulama alanında nirengi noktası olmalıdır düşüncesindeyiz. Yatırım ortamına ilişkin şikayetlerden, ceza yargılamasından kaynaklanan eleştirilere kadar çok geniş bir alandaki konu başlıklarının, işte bu hukuk güvenliği ilkesi merceğiyle incelenmesinin yol gösterici olacağının altını çizmek isterim. Bu yöndeki görüş ve önerilerimizi hem raporlarımızla kamuoyuna duyurmakta hem de bulduğumuz her fırsatta ilgili kamu kurumları ile paylaşmaktayız.

Değerli konuklarımız,

Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve sözü Adalet Bakanımız Sayın Sadullah Ergin’e bırakıyorum.

 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: