TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in, TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” İş Fikirleri Yarışması Ödül Töreni Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner’in, TÜSİAD “Bu Gençlikte İŞ Var!” İş Fikirleri Yarışması Ödül Töreni Açılış Konuşması

Değerli Konuklar, Değerli Basın Mensupları,

Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz, TÜSİAD’ın “Bu Gençlikte İŞ Var!” iş fikirleri yarışması ödül törenine hoş geldiniz.

Hepinizin bildiği gibi TÜSİAD her şeyden önce Türkiye’nin birçok değerli girişimcisinin katılımlarıyla oluşan gönüllü bir sivil toplum örgütüdür, daha da net bir ifadeyle TÜSİAD bir girişimci derneğidir. TÜSİAD’ın en önemli varlığı, değeri üyeleri ve üyelerinin toplumda yerine getirdikleri girişimci rolleridir. Bu nedenle, biz TÜSİAD üyelerinin ülkemize en önemli katkılarının başında, ekonomiye olan doğrudan katkımıza ilaveten, girişimcilik tecrübelerimizi geniş bir biçimde paylaşarak girişimcilik ekosistemine ve dolayısıyla toplumumuza ekonomik ve sosyal yönden sağlayacağımız katkılar gelecektir.

Bu anlayış, yürüttüğümüz bu projenin temelini oluşturmakta. Girişimciler olarak tecrübe ve birikimlerimizi paylaşma gayretimiz, kurumumuz için çok anlamlı bir yılda, geçtiğimiz sene TÜSİAD’ın 40. yılında potansiyel genç girişimcilerimizin coşkulu bir etkinlikle önlerini açmak açısından bu projeyi getirdi.  2011 yılında sınırlı bir kapsamla yola çıkışımızın bir yıl sonrasında, “Bu Gençlikte İŞ Var!” İş Fikirleri Yarışması, üzerinden bir yıl geçmeden ülkemizdeki tüm üniversiteleri kucaklayan büyük bir organizasyona dönüştü.

Bu hızlı gelişimin, kuşkusuz, en önemli nedenlerinin başında girişimcilik ekosistemimize katkıda bulunmak için seçtiğimiz aracın ve geliştirdiğimiz sürecin yalınlığı gelmekte. Ama daha da önemlisi, ektiğimiz bu değerli tohumun kabul gördüğü toprağın sağlığı ve gücü bugünkü gelişmenin belirleyicisi oldu.

Süreç yalındı, çünkü tohum olarak üyelerimizin rehberliği ve toprak olarak ülkemizin genç insanları temel unsurlar olarak yeterliydi. Bu süreçte, Türkiye’nin geleceğine yön veren Üniversitelerimizin ve bizi madden olmaktan çok gönülden destekleyen sponsorlarımızın desteği dışında kamusal veya uluslararası bir desteğine başvurmadık.

Bu yalın süreçte, başlıca hedeflerimiz gençlerimizin girişimci olarak somut çalışmalarla kendilerini ifade etmelerine olanak sağlamak ve girişimcilik yolunda ilk adımlarını atmaya potansiyel girişimcilerimizi özendirmekti. Bunda da, iki yıl gibi çok kısa bir süreye bakarak bile, başarılı olduğumuz kanaatindeyim.

TÜSİAD’ın tüzüğünde ifade edildiği gibi, iş insanlarının toplumun öncü ve girişimci bir grubu olduğu inancıyla, düzenlenmesine gençlerimiz kadar olmasa da katkıda bulunduğumuz bu yarışma, sadece başarısı nedeniyle değil amaç ve ilkelerimizle uyumu açısından da bizi çok heyecanlandıran bir süreç.

“Bu Gençlikte İŞ Var!” İş Fikirleri Yarışması’nın, amaç ve ilkelerimiz çerçevesinde tam da TÜSİAD üyelerine ve kurumuna yakışır bir proje olduğunu inanıyoruz. Özellikle, yukarıdan yönlendirme olmadan kendi kendini yöneten serbest girişime dayalı kurgusu, kuşaktan kuşağa bilgi ve tecrübe aktarımı için etkili bir yol gösteren etkileşim yapısı ve ekonomik etkinliği ağırlıklı olarak öne çıkaran değerlendirme ve jüri süreçleri itibarıyla.

Tüm bu nedenlerle, TÜSİAD rehberleri ve gençlerimizin oluşturduğu bu yalın fakat yüksek etkili süreç, gençlerimizin heyecan ve istekleriyle kısa sürede benzerlerinden farklı bir kapsama ulaştı. Böylelikle, üniversitelerimizin desteğiyle, tüm Türkiye’deki üniversitelerimizden gençlerimizin katılımına açtığımız bu etkinlik, TÜSİAD’ın Türkiye ekonomisi ve toplumuna katkı sağlamayı amaçlayan çok sayıdaki faaliyetleri içerisinde TÜSİAD üyelerini en iyi tanımlayan “girişimci” kavramına doğrudan dokunan büyük bir projeye dönüştü.

Bu açıdan baktığımızda, kurumumuzun, rehberlerimizin, üniversitelerimizin ve gençlerimizin heyecanını burada, bu salonda daha net bir şekilde görüyorum ve hissediyorum. Bizleri bugün biraraya getiren bu yarışma, aslında ülkemizde girişimcilik ekosisteminin en temel bileşenlerini biraraya getirmekte. Bu platformda, girişimciliğin birikimi, girişimciliğin geleceğiyle, girişimciliğin potansiyeliyle doğrudan temas etmekte. Hatta belki de bugün bu salonda girişimcilik bayrağı elden ele, uzun soluklu bir yarışta Türkiye’nin kazanması için yüksek başarılara aday genç ve yeni bir nesile devredilmekte.

Bu genç neslin, girişimciliği bir meslek, hayatını kazanmanın özgür bir seçimi, yenilik yapmanın devrimci gücü, istihdam yaratmanın sorumlu bir toplumsal görev bölüşümü olarak benimsemesi ve bu anlayışı sonraki, kuşaklara aktarması bu bayrak yarışının başarısında kilit rol oynayacaktır.

Son iki yılda “Bu Gençlikte İŞ Var!”ın biz TÜSİAD üyelerine sağladığı büyük şevk ve heyecan ile Türkiye’nin bu yarışta artık görünür bir başarı elde etmesine çok uzak olmadığını inanıyoruz. Bu konuda, tüm üyelerimizin ortak umudu ve coşkusunu sizlerle paylaşırken, Üniversitelerimize, Üniversite Topluluklarımıza, gönüllük ilkesiyle çalışan danışmanlarımıza ve ödüllere aynî ve danışmanlık katkısı sağlayan sponsorlarımıza katkılarından ötürü TÜSİAD Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

Başından beri ifade ettiğim gibi bu önemli çabanın temellerinden birini teşkil eden, bu kapsamda sponsor olarak ve TÜSİAD Rehberi olarak sorumluluk üstlenen değerli üyelerimize teşekkür borcumuz var; derneğimiz, üyelerimizin varlığı ve katkıları ile böyle projelerle önemli farklar yaratabiliyor. Yine aynı şekilde, en başından bu yana proje koordinasyonunu üstlenen ve jüri üyesi olarak da katkı sağlayan üyemiz Metin AKMAN’a ve diğer jüri üyelerimize teşekkür etmek isterim.

Ancak, en fazla teşekkürü hakedenin, bu yarışmaya katılsın katılmasın, ödül alsın almasın, ülkemizi daha aydınlık, daha mutlu, daha refah ve barış içerisinde günlere taşıyacak gençlerimiz olduğunu düşünüyorum. TÜSİAD olarak gençliğimizin potansiyeline inanıyoruz. Tüm Türkiye gibi, biz de gençlerimizle kıvanç duyuyoruz.

Veya daha da popüler bir ifadeyle söylersem: “TÜSİAD gençlerle gurur duyuyor.”


 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: