< < TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in Küresel Enerji Stratejile​ri Simülasyon​u: "Türkiye'n​in Gelecek On Yılı" Toplantısı Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in Küresel Enerji Stratejile​ri Simülasyon​u: "Türkiye'n​in Gelecek On Yılı" Toplantısı Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu adına sizleri saygıyla selamlıyorum. Jeopolitik Analiz Kuruluşu STRATFOR Koordinasyonunda gerçekleşen “Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye’nin Gelecek On Yılı” toplantısına hoş geldiniz.

TÜSİAD olarak 40 yıldır, ülkemizi ilgilendiren tartışmalara zemin hazırlamaya, derinlik kazandırmaya, uzun vadeli konularda topluma bir vizyon sunulmasına katkıda bulunmaya çalışıyoruz. 40. Kuruluş yıldönümümüzü kutladığımız 2011 yılında da, Türkiye ve dünya gündeminin ana temalarına dikkat çekmek istedik. Hepinizin bildiği gibi 27 Eylül’de “sürdürülebilir kalkınma” olgusuna odaklanan Vizyon 2050 raporumuzu açıkladık. Bugün de gelecek 40 yılda küresel ve bölgesel çapta ekonomik gidişatı belirleyecek olan enerji konusunda ortaya çıkabilecek sorunları ve darboğazları öngörmeye hizmet eden bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz. “Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu”, geleceğin barış ve istikrarına hizmet edecek işbirliğine dayalı çözüm önerileri geliştirmek üzere küresel jeopolitik analiz kuruluşu Stratfor tarafından bir enerji tartışma platformu formatında gerçekleştirilecek.

Başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinde kamu kuruluşları ve şirketlerin strateji çalışmalarında kullandıkları bu simülasyon formatının, Türkiye’de ilk defa kamuoyuna açık olarak TÜSİAD’ın evsahipliğinde gerçekleştirilmesinden dolayı heyecanlıyız.

Bu tarz toplantılar tamamen varsayımsal bir zeminde, muhtemel gelişmeleri ve bunların içindeki güçlü eğilimleri saptamak için yapılıyor. Biz de, bu toplantıda, gelecek on yılda çevremizde ortaya çıkabilecek ana eğilimleri tespit edebilmeyi umuyoruz. Burada, muhtemel sorun ve darboğazları görebilmek kadar, enerji güvenliğinin kazan-kazan senaryoları ile de sağlanabileceğinin altını çizmek önemli. Biliyoruz ki, enerjinin küresel ve bölgesel barış ve refahı destekleyen bir unsur olabilmesi için, işbirliğine dayalı davranış şekillerinin öne çıkarılması gerekli. 

Bu noktada size bugün tanık olacağınız simülasyon hakkında da çok kısa bilgi vermek istiyorum:

“Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye’nin Gelecek On Yılı” tartışma platformu klasik bir konferans akışından farklı olarak, katılımcılar arasında interaktif bir yapıda gerçekleşecek. Simülasyonun katılımcıları, kendilerine sunulan bir başlangıç senaryosu ve ülke pozisyonlarından yola çıkarak geldikleri ülkelerin karar alıcıları rolünü oynayacaklar.  2012 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde bu ülkeleri temsil edecekler. Bu noktada, bugün bizlerle birlikte olarak bu rolü oynamayı kabul eden hepsi birbirinden değerli enerji uzmanlarının hamlelerini hep birlikte heyecanla izleyeceğiz.

Simülasyon konferansımızda oyuncu olmayı kabul ederek bize engin bilgi ve tecrübelerini aktaracak olan son derece seçkin konuklarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu değerli konuklarımız geldikleri ülkelerin enerji güvenliği ve dış politika konusunda en önde gelen uzmanları arasında yer almaktalar. Simülasyon katılımcılarımız, ülkelerinin gelecek dönemdeki politika davranışlarını kendi kişisel bilgi ve tecrübe birikimlerine dayalı olarak Stratfor’un kurucusu George Friedman’ın moderatörlüğünde karşılıklı hamleler yaparak geliştirecekler. Bu çalışma için, küresel jeopolitik analiz kuruluşu Stratfor Başkanı Sayın George Friedman ve ekibine de teşekkürü borç biliyorum.

Bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Taner Yıldız ve Dışişleri Bakanımız Sayın Profesör Ahmet Davutoğlu da bizlerle birlikte olacaklar, yoğun programları arasında davetimizi kabul ederek toplantımıza katıldıkları için kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. 

Bu formatta beni en çok meraklandıran ve heyecanlandıran, oyuncuların birbirlerinin hamlelerini önceden tahmin etmeye ve oyun içerisinde ortaya çıkacak yeni durumlar karşısında stratejilerini yeniden belirleyerek temsil ettikleri ülkelerin çıkarlarını en üst seviyede savunmaya çalışacak olmaları.

Kuşkusuz, bu simülasyon akademik bir sempozyum değil. Çıktılarının da tamamen doğru sonuçlar içermeyeceğinin altını çizmek isterim. Burada asıl önemli olan, enerji güvenliği denilince akla ilk gelen bölgelerde bulunan kritik ülkelerin varsayımsal koşullar altında nasıl kararlar alabilecekleri konusunda bir fikir elde etmek; ulusal çıkarların en üst düzeyde savunulmasının gelişmeleri nereye götüreceğini görmek; ortak aklın VE işbirliğinin oluşturulması için uygun koşullarının doğup doğamayacağını izlemek.

Bu toplantının dış politika-enerji denkleminde tüm taraflara fayda sağlayacak bir girişim olmasını ümit ediyoruz. 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: