TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in Nanoteknoloji Alanında Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım Fırsatları Semineri Basın Toplantısı Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in Nanoteknoloji Alanında Türk-Alman İşbirliği ve Yatırım Fırsatları Semineri Basın Toplantısı Konuşması

 

Değerli Basın Mensupları, Sayın Konuklar,
 
TÜSİAD adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Alman Yatırım Ajansı işbirliğiyle, “Nanoteknoloji” alanında Türk – Alman işbirliği ve yatırım fırsatları konusunu gündeme getirmek üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
 
İleri teknoloji alanında işbirliği konusuna girmeden önce Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ilişkilere dair birkaç rakam vermek isterim. Türkiye’nin yabancı ülkelerle ekonomik ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda en yoğun ilişkilerimizin Almanya ile olduğu görülüyor. Almanya, ihracatımızda ilk sırada yer alıyor.  Bu ülkeye 2010 yılında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 10,3 milyar dolara çıkmıştır. Aynı yılda ithalatımız ise yüzde 9’luk bir artışla 15,3 milyar dolara yükselmiştir. 2010 yılında toplam ticaret hacmimiz 25,6 milyar dolardır. 
 
Almanya’dan 2010 yılında ülkemize gelen doğrudan yabancı yatırım 498 milyon dolar düzeyindedir. Böylece Almanya doğrudan yabancı yatırımlarda; Avusturya, Fransa ve Hollanda’nın ardından dördüncü sırada geliyor. Siemens, Daimler-Chrysler, Volkswagen, MAN, Bayer, Henkel, Allianz, Metro, Deutsche Bank, BASF gibi birçok köklü Alman firması uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteriyor. Genelde imalat ve hizmet sektörlerinde yer alan bu firmalar ağırlıkla gıda, hazır giyim, kimyasal ürünler, elektrik-elektronik, makina imalat, taşıt araçları imalat ve taşıt araçları yan sanayiinde faaliyetteler. 
 
Ülkemizde kurulu yabancı sermayeli firmalar bakımından Almanya 4000’i aşkın firması ile ilk sırada yer alıyor. Almanya’daki Türk yatırımları ise daha çok Almanya’da yerleşik Türk kökenli Alman vatandaşlarının yatırımlarından müteşekkil olup, yaklaşık 350 bin kişiye istihdam sağlandığı tahmin ediliyor. 
 
TÜSİAD olarak ülkemiz ile Almanya arasındaki iktisadi ilişkilere büyük önem veriyoruz. Bunun bir göstergesi olarak, ilki bu yıl Ekim ayında Berlin’de olmak üzere, Almanya’daki muadil kuruluşumuz Alman Sanayi Federasyonu (BDI) ile işbirliği içerisinde “Türk-Alman CEO Forumu”nu düzenleyeceğiz. Devlet adamları ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek forumda iki ülke arası işbirliği imkanlarının ele alınmasını planlıyoruz. 
 
Bugün ise Alman Yatırım Ajansı ortaklığıyla nanoteknoloji alanında Türk- Alman işbirliği ve yatırım fırsatlarını gündeme getireceğiz. Önce bir basın toplantısı ile konunun önemini sizlerle paylaşmak istedik; öğleden sonra ise Türk ve Alman firmaların ve araştırma kurumlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenecek çalıştayımızda işbirliği olanakları ayrıntılı şekilde ele alınacak. Altını çizmek isterim ki bu etkinlik Almanya ile “ileri teknoloji” alanında sanayide ortaklık ve yatırım imkanları yaratmak üzere düzenlenen ilk etkinlik. Bu etkinliğin sürekliliğini ve Türkiye’nin inovasyon ve AR-GE konusunda atacağı adımlarda yol açıcı olmasını hedefliyoruz.
 
Nanoteknolojinin; endüstriyel yenilikçilik ve uygulamalar, sağlık, çevre, toplum ve ekonomi üzerindeki etkileri bakımından, yakın gelecekte, gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin temelini oluşturacağı gözlemleniyor. Nano boyutta bulunan yapıların özelliklerinden yararlanılarak daha hassas, daha hızlı, daha etkili ve verimli ürünler ve ürün sistemleri geliştirilebiliyor.  Nanoteknoloji alanındaki çalışmalar sonucunda ortaya çıkan, tamamen yeni ürünler ve üretim yöntemleri dolayısıyla yeni ekonomik alanların oluştuğu görülüyor. Bilgi ve iletişim, gıda, enerji, kimya, tekstil, otomotiv, elektronik, çevre ve sağlık gibi çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulan nanoteknoloji, ülkelerin rekabet gücünü artırmak için önem arz ediyor. 2011-2014 yılları için hazırlanan Sanayi Stratejisi Belgesi’nde de ana hedef “Orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya’nın üretim üssü” olmak olarak belirtilmiştir. Bu açıdan, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin, nanoteknoloji alanı gibi bilgi yoğun alanlarda yatırım ve işbirliği faaliyetlerini hızla yoğunlaştırması gereğine inanıyoruz. 
 
Ülkemiz ekonomisinin en büyük açmazlarından olan cari açığı azaltma yolunda, katma değeri yüksek sanayi ürünlerinin üretiminde bir artış sağlanarak, toplam ihracatın içinde bu ürünlerin payının önemli ölçüde artması gerekiyor. Bunun yanında nanoteknoloji gibi ileri teknoloji alanlarında uzmanlaşmak, ülkemizin dış ülkelere bağımlı olduğu enerji gibi alanlarda da bize çözümler üretme potansiyeline sahiptir. Bu amaca yönelik adımların kararlılıkla atılması, uluslararası işbirliklerinin güçlendirilmesi, üniversiteler ve özel sektörle ortak çalışmalar yürütülmesi ve mevcut çalışmaların niteliğinin iyileştirilerek verimli ürünler ortaya konulmasına önem atfediyoruz. 
 
Özel sektörün rekabetçi ürün üretme kapasitesinin artırılması ve bu konuda desteğin sürdürülmesi önemlidir. Bu çerçevede, büyük çaplı Ar-Ge ve inovasyon projelerini gerçekleştirmek için hem uzmanlığın, hem de riskin paylaşıldığı, çok ortaklı ‘Rekabet Öncesi İşbirlikleri’ ön plana çıkmıştır. Özellikle nanoteknoloji ve benzeri ileri teknoloji alanlarında çığır açacak projelerin çok ortaklı konsorsiyumlar vasıtasıyla gerçekleştiğini görüyoruz. Bu amaç doğrultusunda yapılacak her türlü yatırım, sağlanan maddi olanaklar ve işbirliklerinin geri dönüşünün çok olumlu olacağına inanıyoruz. Bu noktada bugünkü etkinliğimizin de Türkiye’de ve nanoteknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya’da faaliyet gösteren firmalar ve araştırma kurumları arasında verimli ortaklıkların kurulmasına bir vesile olmasını diliyoruz.

 
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: