TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in “Bu Gençlikte İŞ Var!” Başlıklı TÜSİAD Gençlik, Girişim ve İstihdam Projesi Açılış Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner'in “Bu Gençlikte İŞ Var!” Başlıklı TÜSİAD Gençlik, Girişim ve İstihdam Projesi Açılış Konuşması

 

 

Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
 
TÜSİAD’ın 40. yıl faaliyetleri kapsamında başlattığımız “Bu Gençlikte İŞ Var!” projemizin tanıtım toplantısına hoşgeldiniz.
 
Sözlerime başlarken, proje tanıtım toplantımıza katılanları size tanıtmak istiyorum:
 
Proje koordinatörümüz, TÜSİAD üyesi Metin Akman;  ODTÜ İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisi, ODTÜ işletme Topluluğu üyesi Gökçe Gürbulut ve İşletme Fakültesi 3. sınıf öğrencisi, ODTÜ Genç Girişimcileri Topluluğu üyesi Erinç Ermin;
Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisi,  MEC (Management and  Economics) Topluluğu üyesi Selin Zeybek ve İşletme Fakültesi 4. sınıf öğrencisi,  MEC (Management and Economics) Topluluğu üyesi Semih Ceyhan.
 
Bugün, ekonomimizin en can alıcı konusunun istihdam ve işsizlikle mücadele. Çalışan, çalışma hayatına atılmaya hazırlanan, iş arayıp bulamayan veya bulduğu iş kendisine uygun olmayan milyonlarca insanımızı en yakından ilgilendiren konu, istihdam…
 
TÜSİAD olarak,  işsizlik sorununa uzun yıllardır dikkat çekiyoruz. Ülkemizde yatırım ortamının iyileştirilmesi ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi konusunda çok sayıda araştırma raporu yayınladık ve seminer çalışmaları yaptık. Bu alanlardaki sorunların çözümüne yönelik, akademik birikimden de yararlanan önerilerimizi dile getirmeye ve çözüm süreçlerine katkı vermeye devam edeceğiz. Bu kapsamda işgücü piyasasındaki katılıklara işaret etmenin yanında, eğitim-istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi, girişimciliğin geliştirilmesi ve KOBİ’lerin önemi konularına eğilmeyi sürdüreceğiz.
 
2009 yılı verilerine göre işsizlik rakamlarımız çok çarpıcı. %11.9 gibi işsizlik görünüyor ama esas olan bunun içinde %21.7 genç işsizlik oranımız. 
 
Demografi raporlarımızda da vurguladığımız gibi, Türkiye’nin nüfus yapısında baktığımız zaman, işgücüne katılan genç sayısı da önümüzdeki yıllarda artmaya devam edecek. Ekonomide görülen yapısal dönüşümle beraber kamunun istihdam yaratma potansiyeli düşerken özel sektörde artıyor. Dolayısıyla, işsizlik oranının aşağı çekilmesi için izlenecek politikalar kapsamında gençler arasında girişimciliğin geliştirilmesi kritik önem taşıyor.
 
Girişimciler ve küçük ölçekli işletmeler, servis ve bilgiye dayalı sektörlerde önemli bir rol oynamaları nedeniyle de ekonominin merkezinde yer alırlar. Değişimin motoru, ekonominin en dinamik katmanını oluşturan, girişimcilerdir. Mezun olduklarında mutlaka ‘bir işe girmeyi’ değil, ‘yeni iş fikirleriyle kendi işlerini kurmayı’ amaçlayarak hayata atılan gençler, girişimciliğin ve yeni iş alanları yaratmanın temel aktörleri olacaklardır. Genç nüfusun bu yoğunlukta olduğu bir ülkede işsizlik problemini aşmak için, istihdamı artıracak önlemlerin yanı sıra özellikle nitelikli işgücünü girişimciliğe yönlendirmek büyük önem taşıyor.
 
Bu çerçevede, genç işsizliği konusuna özellikle dikkat çekmek amacıyla, TÜSİAD olarak, bu kez gençlerimizle beraber, ortaklaşa tasarladığımız “Bu Gençlikte İŞ Var!” başlıklı bir proje başlatmak istedik. İşsizlik sorununa karşı, üniversite gençliğinin girişimcilik perspektifi ile çözüm yolları arayacağı proje kapsamında, ODTÜ ve Bilkent öğrencileri çalışma grupları oluşturarak “iyi iş fikirleri”ni proje haline getirerek yarışacaklar. Bu yarışmanın amacı, hem öğrencileri girişimciliğe özendirmek, iş hayatındaki rekabet ortamına yumuşak geçişlerini sağlayacaklar. Hem de iş fikirlerini iş dünyasının içinden gelen üyelerimizle sağlamasını yapıp destek vermek, birazdan TÜSİAD üyelerinin vereceği katkılardan da bahsedeceğim. 
 
Arkamızda logolarını gördüğünüz öğrenci toplulukları vasıtasıyla, doğrudan bu projenin geliştirilmesinde öğrencilerin kendileri ile işbirliği yapıyoruz. Aslında dinamik bir proje ve bu sene başlattığımız için ilk pilot örneğimiz bu. Proje geliştikçe, yaşadıkça mutlaka içine daha farklı katkılar ve ekler de yapacağız. Birlikte olduğumuz gençlerden bu farklılaşma konusunda da aslına en çok desteği onlardan alıyoruz. Geçlerin de potansiyellerini bu yarışma ile en iyi şekilde ortaya koyacaklarına da eminiz. 
 
Bu  noktada bir parantez açmak istiyorum. Gençlik kadar önem verdiğimiz bir diğer konuya da değinmek özellikle 8 Mart öncesinde değinmek istiyorum. Ülkemizde birçok alanda kadınların temsil oranının arzu ettiğimiz seviyede olmadığını biliyoruz. TÜSİAD olarak başta eğitim, çalışma hayatı ve siyasette olmak üzere, hayatın her alanında kadınların varlığının ve etkinliğinin arttırılması konusuna önem veriyoruz. Proje hazırlık grubumuzdaki öğrenciler arasında kadın-erkek dengesi yaklaşık yarı yarıya.  8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün yaklaşmasını da vesile bilerek, bugünkü toplantımızda öğrenci grubunun temsilinin, kadınlar lehine pozitif ayrımcılığın bir örneğini teşkil etmesinin iyi olacağını düşündük. Proje hazırlık grubumuza ve onları temsilen katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. 
 
Şimdi projeye tekrar dönerek önem verdiğimiz birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Bu yıl, bu projeyi Ankara’da yerleşik iki üniversite ile bir tür pilot proje olarak başlatıyoruz. Köklü devlet ve vakıf üniversitelerimizden olan ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinin öğrencileriyle, bu yolculuğa Anadolu’nun merkezinden başlamış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda tekrarlanarak büyümesini arzu ettiğimiz bu projenin  ülkemizin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine diğer üniversitelerine yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Türkiye’nin her köşesinden yaygın bir öğrenci profiline sahip bu iki üniversitemiz, aynı zamanda ilk defa böyle bir projede ortaklaşa yer alıyor. Öğrencilerin kurup geliştirdiği bu köprü ile iki üniversitemiz arasında verimli bir işbirliğinin de ilk örneğini oluşturacak.  
 
Bu proje ile bir yandan farkındalık yaratırken, diğer yandan da işsizlik sorununun çözümü için gençlerle yeni öneriler üretiyor olacağız. “TÜSİAD Rehberleri” ile projeye önemli bir fark katmayı hedefliyoruz: bu projeye yarışmacı olarak başvuran öğrenci gruplarından ön elemeyi geçenler, fikirlerini birer TÜSİAD üyesi rehberliğinde tartışacak, geliştirecek ve son değerlendirme için hazırlayacaklar. Aslında bir anlamda “TÜSİAD Rehberleri” de yarışmacı haline geliyorlar öğrencilerle birlikte.  
 
Projede yarışacak her öğrenci grubuna çeşitli şekillerde katkı sağlamayı hedefliyoruz. Ancak bunun da ötesinde yarışmada başarılı olarak dereceye giren gençleri iş hayatına yönelik eğitimler, staj imkanları ve vizyon ziyaretleri gibi çok çeşitli programlara da dahil edeceğiz. 
 
Proje kapsamında istihdamın her yıl farklı bir tema ile ilişkisinin kurulmasını hedefliyoruz.  2011 yılının temasını “Teknoloji ve İstihdam” olarak belirledik. Bir yandan iyi iş fikirleri yarışırken, diğer yandan bu iki kavramın arasındaki çekişmeli etkileşimi de inceliyor olacağız. Teknoloji gelişirken ve inovatif çözümler yaratırken, istihdamın nasıl daha da geliştirilebileceği konusu üzerinde duracağız. Bu amaçla her türlü teknolojik iletişim imkanlarını da kullanarak sadece proje için özel olarak hazırladığımız internet sitesiyle yetinmeyeceğiz ve Facebook, Twitter gibi alternatif sosyal medya kanallarını da yoğun biçimde kullanacağız…
 
TÜSİAD Yönetim Kurulu olarak büyük bir heyecan içerisinde başlattığımız bu projenin üyelerimiz tarafından da sahiplenilerek Türkiye’nin dört bir yanına yayılmasını bekliyoruz. TÜSİAD olarak, geleceğin yöneticileri, liderleri ve yatırımcıları olacak bugünün üniversite gençliğinin kendini ispatlaması için onlara bu etkileşim imkanını verebiliyor olmaktan dolayı çok mutluyuz.
 
Özetle gençliğin duygularını, heyecanını paylaşmak, onları dinleyerek anlamaya çalışmak, onların içindeki eleştirel, muhalif, girişimci, idealist yaklaşımları en etkin ve verimli şekilde topluma kazandırmak hepimizin en önemli görevleri arasında olmalıdır diye düşünüyoruz. Bu proje vasıtası ile gençlere daha yakın olarak, onlarla birlikte çalışarak ve paylaşarak; birbirimizi daha iyi anlama fırsatını da bulacağımızı umuyoruz.
 
Bu vesile ile ayrıca bu projeye destek veren; ODTÜ ve Bilkent üniversitelerinin değerli akademisyenlerine, öğrenci topluluklarına, tamamıyla gönüllük ilkesiyle çalışan danışmanlarımıza -Sayın Ali Servet Gürel, Altay Kaynar ve  Alper Güç beyefendilere- de teşekkür etmek istiyorum.
 
Umarım zaman içerisinde, siz değerli basın mensuplarının da katkılarıyla bu projeyi daha çok insane, daha çok gence, daha çok girişimcimize, bize rehber olabilecek daha çok iş insanına tanıtabileceğiz ve bu projeyi zenginleştirmeyi bekliyoruz. 
 
Beni dinlediğiniz ve değerli katılımlarınız için teşekkür eder, saygılarımı sunarım.
 
Şimdi projenin detayları hakkında sunumu için sözü Proje Koordinatörümüz TÜSİAD Üyesi Sayın Metin Akman’a bırakıyorum.

 
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: