< < TÜSİAD International Yürütme Kurulu Üyesi Aykut Eken’in Shenyang Heyeti (Ç.H.C) ile Toplantı Açılış Konuşması

TÜSİAD International Yürütme Kurulu Üyesi Aykut Eken’in Shenyang Heyeti (Ç.H.C) ile Toplantı Açılış Konuşması

İlgili Dosyalar

 

Avrupa Birliği Çin  Ticaret Odası, Çin Uluslararası Ticareti Destekleme 
Konseyi ve Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ile birlikte ortak 
faaliyetler yürütmektedir.
Buna ek olarak, ticaret ve yatırım ilişkilerini daha da güçlendirmek 
amacıyla, TÜSİAD ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi
arasında 27 Kasım 2007 tarihinde bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 
 
Değerli konuklar,
 
Günümüz küresel ekonomisinde, Türkiye ve Çin her ikisi de yükselen 
pazar olarak nitelendirilmektedir.  TÜİK tarafından yeni açıklanan 
verilere göre,  Türkiye 2010 yılı dördüncü çeyrekteki % 9,2’lik 
ekonomik büyümeyle dünyada  en hızlı büyüyen üçüncü ülke 
olmuştur.  Singapur ve Çin’in ardından dünya üçüncülüğüne oturan 
Türkiye, Avrupa’nın ise lideri konumunda yer almaktadır.
 
Sayın Hüsnü Özyeğin, konuşmasında detaylı olarak bahsedeceği için 
Türkiye ile  Çin  arasındaki iktisadi ilişkilere girmeyeceğim. Ancak
genel olarak bahsetmek gerekirse, 2010 yılında 16 milyar doları aşan 
ticaret hacmiyle Çin’in ülkemizin en önemli ticaret ortaklarından biri
haline geldiğini görmekteyiz. Buna karşın, ticaret ilişkilerimizdeki 1’e 
7’ye varan  dengesizlik  ve Türkiye aleyhine gelişen dış ticaret açığı 
Çin ile olan ilişkilerde temel sorunu teşkil etmektedir.  Bu sorunu 
ortadan kaldırmak için, Çinli firmaların ülkemizde otomotiv, enerji, 
madencilik, makine, IT gibi sektörlerde doğrudan yatırım yapmalarını 
arzu etmekte,  böylece  dengesizliğin her iki taraf açısından yarar 
sağlayacak şekilde düzeltilebileceğine inanmaktayız.
 
Son olarak, kısaca TÜSİAD’ın Çin’deki ofisinden bahsetmeyi arzu 
ediyorum.  TÜSİAD’ın Çin’e verdiği önemin en önemli 
göstergelerinden biri, 2007 yılında Pekin’de  Avrupa Birliği Çin 
Ticaret Odası bünyesinde açılan temsilcilik ofisidir. TÜSİAD, bu ofis 
kanalıyla, Asya-Pasifik bölgesindeki ekonomik ve siyasi gelişmeleri 
yakından takip etmekte, Çin iş dünyasını Türkiye’deki iş ortamı 
hakkında bilgilendirmekte, Çinli muadil kuruluşlarla birlikte Türk iş 
dünyasına yönelik –ihracatı, yatırımları ve ortaklıkları artırmak 
amacıyla iş geliştirme faaliyetleri yürütmektedir.  Bu kapsamda her 
sene düzenli olarak Çin’e ziyaretler düzenlenmekte, farklı eyaletlerde 
seminerler verilmektedir. 
 
Türkiye’ye yaptığınız bu ziyaretin, ülkemizin gerek Çin ile gerekse 
bölgesinin en önemli ekonomik, ticari ve kültürel merkezlerinden biri 
olan Shenyang şehri ile ikili ekonomik ilişkilerinin artarak gelişmesi 
adına büyük bir fırsat yaratacağına inanıyor, bu tür temaslar sayesinde 
gelişen ilişkilerimizin, önümüzdeki dönemde ticaret ve yatırım 
alanında da olumlu katkı yapacağını ümit ediyorum.
Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor, sözü  TÜSİAD 
Üyesi ve DEİK Türk-Çin İş Konseyi Başkanı Sayın Hüsnü Özyeğin’e 
bırakıyorum.
Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: