TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım, Gıda ve Hizmetler Yuvarlak Masası Başkanı İzzet Özilhan'ın “Perakendenin Geleceği Araştırması-II 2023-2024 / Perakende Sektörü için Kapsayıcı Bir Model Önerisi” Raporu Konuşması