SİMONE KASLOWSKİ - GENEL KURUL TOPLANTISI AÇILIŞ KONUŞMASI