SİMONE KASLOWSKI - B20 – TÜRKİYE DİYALOĞU KONUŞMASI