SIMONE KASLOWSKİ - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI