SİMONE KASLOWSKİ - 1. ULUSLARARASI GÜMRÜK VE TİCARET KONGRESİ AÇILIŞ KONUŞMASI