BARIŞ ORAN - "ENFLASYON DİNAMİKLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI