SİMONE KASLOWSKİ - 49. GENEL KURUL TOPLANTISI KONUŞMASI