2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar

"2050'ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim: Eğitim, İşgücü, Sağlık ve Sosyal Güvenlik Sistemlerine Yansımalar" başlıklı bu rapor Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Şeref Hoşgör ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysut Tansel tarafından hazırlanmıştır. TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu'nun faaliyetleri çerçevesinde hazırlatılan raporda nüfusbilimin tanımı ve yönetim ile ilişkisi üzerinde durulmakta, uluslararası gelişmeler ve karşılaştırmalara yer verilmekte ve Türkiye'nin nüfus yapısındaki temel değişimler tarihsel bir akış içerisinde ele alınmaktadır. Raporda 21. yüzyılda beklenen nüfus dinamikleri ele alınarak, 2000-2050 dönemi için Türkiye'nin nüfus projeksiyonları sunulmaktadır. Bu çerçevede Türkiye'nin 21. yüzyıl olası nüfus göstergeleri, getirebileceği riskler üzerinde durularak öneriler geliştirilmektedir.