TÜSİAD "Türkiye - Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu Toplantısı"nı Düzenledi

23 Mar 2017 İlgili Dosya
TÜSİAD "Türkiye - Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu Toplantısı"nı Düzenledi

Açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore gerçekleştirdi.

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında bilim ve inovasyon köprüsü:

TÜSİAD, İstanbul’da Birleşik Krallık Refah Fonu’nun desteği; Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu, Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Ağı, Birleşik Krallık Bilgi Transfer Ağı ve British Council ortaklığında “Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu Toplantısı”nı düzenledi.

TÜSİAD, 23 Mart Perşembe günü Birleşik Krallık Refah Fonu’nun desteği, Birleşik Krallık Sanayi Konfederasyonu, Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Ağı, Birleşik Krallık Bilgi Transfer Ağı ve British Council ortaklığında “Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu Toplantısı” düzenledi.

Proje çerçevesinde ilki 21 Kasım 2016 tarihinde Londra’da düzenlenen toplantının ardından İstanbul’da yapılan ikinci toplantıda, iki ülke arasında, bilim, teknoloji ve inovasyon alanında mevcut işbirliklerini geliştirmek ve kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile bilgi ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmak amaçlandı.

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore, konuşmalarına Londra'da dün gerçekleştirilen menfur terör saldırısına yönelik üzüntülerini dile getirerek başladılar.

Erol Bilecik konuşmasında:

“TÜSİAD olarak, hazırlanacağımız teknoloji dünyasında çağın gerisinde kalmamak için bilgi toplumu olmanın, bilim, teknoloji ve Ar-Ge’nin önemini her fırsatta vurguluyoruz.

İnovasyon kapasitemizin, inovatif girişimciliğin gelişmesi için özel sektör ve üniversitelerin daha yaygın şekilde ortak projeler yürütebilmeleri gerekiyor. Bunun için de hem mali süreci yönetebilecek hem de aralarındaki iletişimi kolaylaştıracak arayüzlerin etkinleştirilmesinin çok faydalı olacağına inanıyoruz.

“Türkiye- Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu”nun da, bu alanda iki ülke arasındaki bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu Platform aracılığıyla, bilim ve inovasyon alanında her iki ülkeden kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerini bir araya getirerek, ortak politika üretilmesine imkan veren bir diyalog ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. Nitekim Londra’da yapılan ilk toplantımızda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki bilim ve inovasyon projelerinde işbirliklerinin nasıl artırılabileceği ele alınırken, yaşanan iyi örnekleri ve deneyimleri paylaşmanın ne kadar önemli olduğunun altı çizilmişti. Bugünkü toplantımızda bu konuları daha derinlemesine ele almayı amaçladık.”

dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Platformu toplantıları iki ülke arasında bu alanlardaki işbirliği ve ilişkilerin gelişmesine katkı sağlıyor. Türkiye ve Birleşik Krallık arasında eğitim, bilim ve teknoloji alanında yakın ilişkiler bulunmaktadır. 2015- 2016 Birleşik Krallık Türkiye Bilim ve İnovasyon yılı ile yakalanan ivmenin artırılarak devam ettirilmesini arzu ediyoruz."

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Richard Moore da toplantının önemine vurgu yaparak

“Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliklerini artırmak için, sürdürülebilir bir işbirliği platformu kurmayı amaçlayan bu önemli projede, iş dünyası ile birlikte çalışıyor olmaktan çok memnunuz.

Newton-Katip Çelebi Fonu vasıtasıyla Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki Ar-Ge işbirliklerini desteklemekteyiz. Refah Fonu ile de iki ülke arasındaki bilim ve inovasyon işbirliklerini desteklemeye devam ediyoruz.

Londra'daki ilk platform toplantısında, Türk iş dünyası ile işbirliklerinin artırılması, beşeri sermaye gelişiminin ve hareketliliğinin teşvik edilmesi, akademik işbirliklerin koordine edilmesi ile ilgili çeşitli fikirler ortaya atıldı.

Birleşik Krallık olarak, TÜSİAD ve ilgili paydaşlarla bahsi geçen alanlarda derinlemesine çalışmayı; bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki işbirliklerini güçlendirmek amacıyla bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmaya devam etmeyi umuyoruz.“

dedi.

Sabancı Holding CFO’su, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri Barış Oran’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye – Birleşik Krallık Bilim, İnovasyon, AR-GE ve Teknoloji Alanlarında Fonlara Ulaşma Olanakları” konulu ana oturumun ardından TÜSİAD Londra Temsilcisi Hasan Turunç yönetiminde bir tartışma oturumu düzenlendi. Oturumlarda, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki olası AR-GE işbirlikleri için kısa, orta ve uzun vadedeki stratejik hedeflerin ortaya konulması, özel sektör, kamu ve üniversiteler arasında geliştirilecek projelere kaynak yaratılması ve var olan kaynaklara erişimin kolaylaştırılması konuları tartışıldı. Bu kapsamda, her iki ülke arasında işbirliklerinin ve ortak projelerin geliştirilebilmesine imkân sağlayan öneriler ele alındı.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: