TÜSİAD "Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Toplantısı" Düzenledi

21 Kas 2016 İlgili Dosya
TÜSİAD "Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Toplantısı" Düzenledi

TÜSİAD, 21 Kasım Pazartesi günü Londra’da Birleşik Krallık Refah Fonu’nun desteği Knowledge Transfer Network, British Council, Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı’nın ortaklığında “Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Toplantısı”nı düzenledi.

Toplantının amacı iki ülke arasında inovasyon, bilim, teknoloji ve AR-GE konularında mevcut işbirliklerini geliştirmek ve kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerinin katılımı ile bilgi ve uzmanlık paylaşımını kolaylaştırmak.

Hoşgeldiniz konuşması Birleşik Krallık Parlamentosu Karma Türkiye Grubu Başkan Yardımcısı Lord Clement Jones, açış konuşmaları ise TÜSİAD Başkanı Cansen Başaran-Symes, Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Richard Moore ve Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç tarafından gerçekleştirildi.

Cansen Başaran-Symes konuşmasında

"Bugün, dijital teknolojilerin tetiklediği dördüncü endüstriyel dönüşüm sürecindeyiz. Bu çerçevede, Türkiye – Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Toplantısının ilk ayağını gerçekleştirmek üzere bugün Londra’da biraraya geldik. Konuyla ilgili tüm paydaşların deneyimlerinin paylaşmasına olanak sağlayacak kapsamlı bir yaklaşımın yeni işbirlikleri ortaya çıkaracağına ve Türkiye – Birleşik Krallık arasındaki yatırımı ve ticareti güçlendireceğine inanıyoruz. Ortak hedef ve değerlerimizi yansıtan müşterek geleceğimizi şekillendirmek arzusundaysak ortak bir anlayış yaratmamız kritik önem taşıyor"

dedi.

Ayrıca Birleşik Krallık’ın Türkiye Büyükelçisi Richard Moore toplantının önemini:

"Bugün, Birleşik Krallık Hükümeti’nin Refah Fonu tarafından desteklenen, ilk TÜSİAD Bilim ve İnovasyon Platformu’nda bulunuyor olmaktan son derece memnunum. Tüm ülkelerin refah seviyelerini arttırmaları için, yeniliklere ve işbirliklerine ihtiyaçları vardır. Ve bunu başarabilmek için de ülkelerin kaynaklarını bir araya getirmeleri ve tamamlayıcı güçlerini birleştirmeleri gerekmektedir. Umuyorum ki bugün gerçekleşen toplantılar ve fikir alışverişleri, akademi dünyasının yenilikçi araştırmalar yapmasına, bu araştırmaların özel sektör tarafından ticarete adapte edilmesine ve orta ve uzun vadede toplum için kazanca dönüştürülmesine katkı sağlayacak şekilde Türkiye ve Birleşik Krallık’taki iş ve akademi dünyası arasında uzun süreli stratejik ortaklıklara vesile olacaktır. Bu girişimlerinden dolayı, ki eminim bunu kalıcı bir foruma dönüştürme arzusundalar, TÜSİAD’ı tebrik eder ve teşekkürlerimi sunarım."

ifadeleriyle vurguladı.

Toplantı kapsamında "Türkiye – Birleşik Krallık: Bilim, inovasyon, AR- GE ve teknoloji konularında uzun vadeli ortaklıklar yaratılması" ana başlıklı oturumun ardından, Bilim ve İnovasyon perspektifinde “İnsan Sermayesi – Fikri Mülkiyet” ve “Fonlama – İlişki Geliştirme” ana temalarını işleyen iki yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Öğle yemeği Birleşik Krallık Başbakanı’nın özel ticaret temsilcisi Lord Robin Janvrin’in ev-sahipliğinde yapılan toplantıda, inovasyon, bilim, teknoloji ve AR-GE konularındaki olası işbirlikleri için kısa, orta ve uzun vadedeki stratejik hedeflerin ortaya konulması, ortak yatırım ve bilimsel araştırma konularında bir yol haritası çıkarılması ve işbirliklerinin artırılabilmesi için önerilerin belirlenmesi hedeflenmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: