< < TÜSİAD 8 Mart Kadınlar Günü Açıklaması: "TEK KANATLA UÇAMAYIZ"

TÜSİAD 8 Mart Kadınlar Günü Açıklaması: "TEK KANATLA UÇAMAYIZ"

07 Mar 2016 İlgili Dosya
TÜSİAD 8 Mart Kadınlar Günü Açıklaması: &quot;TEK KANATLA UÇAMAYIZ&quot;

Kadınların hayatın her alanına eşit katılımı için siyaset, kamu, iş dünyası ve sivil toplumdaki tüm liderlere önemli bir sorumluluk düşüyor.

Kadını şiddet riskine açık bırakan tüm koşullar ortadan kaldırılmalı

Türkiye'de evlenmiş kadınların % 38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalıyor. Boşanmış ya da ayrı yaşayan kadınların maruz kaldıkları fiziksel ve/veya cinsel şiddet düzeyi % 75 ile tüm kadınlar arasında maruz kalınan şiddet oranının iki katı. 4 kadından 1’i ise ekonomik şiddete maruz kalıyor; yani ya çalışmasına engel olunmuş, ya işten ayrılmak zorunda kalmış ya da kazancı elinden alınmış durumda1.

Kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlâlidir. Kadını toplumda şiddet riskine açık bir konuma iten tüm olumsuz koşulları ortadan kaldırmak zorundayız.

Kadına yönelik ürkütücü boyuttaki şiddete karşı “sıfır tolerans” ile kalıcı çözümler geliştirilmesi için kamu, iş dünyası ve sivil toplum daha etkili şekilde harekete geçmeli.

Kadına yönelik şiddete karşı mevzuat ve uygulama güçlendirilmeli, şiddet uygulayanı hiçbir şekilde mazur görmeyen caydırıcı bir anlayış hukuk alanında hâkim kılınmalı.

Her eğitim kademesinde eğitime eşit erişim sağlanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülmeli

Eğitime erişim; kadınların çalışma yaşamından siyasete kadar, toplumsal hayata aktif olarak katılmasında en temel belirleyicidir.

Türkiye genelinde 15-59 yaş kadınların yüzde 32’si okula devam etmesinin engellendiğini belirtiyor. Kırsal yerleşim yerinde yaşayan kadınlar açısından bu oran yüzde 39’a kadar yükseliyor.2

Hem birey olarak kadının güçlenmesi hem de ekonomide daha üretken bir rol alması için kız çocuklarının ve her yaştan kadınların eğitimine yatırım artarak sürdürülmelidir.

Kadınlar “çocuk mu, kariyer mi” ikileminde bırakılmamalı, kreşler yaygınlaştırılmalı

Türkiye’de çalışma çağındaki kadınların işgücüne katılım oranı çok düşük, sadece % 33.6. 11.5 milyon kadın ev işleri ve çocuk bakımı nedeniyle işgücü piyasasına katılamıyor.3 Çalışan kadınların ise % 14’ü çocuk sahibi olduktan sonra çalışma yaşamından kopuyor.4

Kadınların ekonomiye katılımı yoksulluğun azalmasına, nesillerin daha sağlıklı yetişmesine, kurumsal yönetimin güçlenmesine katkı sağlar; milli gelir artışına ve büyümeye ivme katar.5

Kadınlar “çocuk mu, kariyer mi” ikileminde bırakılmamalı, kurumsal çocuk bakım hizmetleri yurt çapında yaygınlaştırılmalı.

Geleceğin ekonomisinin temeli olan STEM* kariyerleri, kadınlar için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmeli

Üniversite yerleştirmelerinde ilk 1000’de yer alan sayısal bölüm öğrencileri içerisinde STEM alanları yerleşme oranı erkeklerde % 81,39, kızlarda % 18,616.

Geleceğin ekonomisi, bilgi ve inovasyonun üzerinde şekillenecek ve STEM becerileri hemen tüm alanlardaki işlerde gerekli olacak.

Kız çocuklarını geleceğe daha iyi hazırlamalı, STEM alanlarında kariyer yapmaya teşvik etmeliyiz.

Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var

Parlamentoda kadınların temsiline bakıldığında Türkiye %14.9 oranıyla, dünyada 191 ülke içerisinde Çad ve Mısır ile beraber 121. sırada yer alıyor...7

Ülkenin yarısını oluşturan kadınların ülke yönetiminde eşit bir şekilde temsil edilemiyor olması, görüşlerinin, istek ve ihtiyaçlarının politikalara sınırlı yansımasına yol açar. Siyasetin kadınların potansiyeline, enerjisine ve bakış açısına ihtiyacı var.

Kadınların her alanda potansiyelini gerçekleştirebildiği bir ülke iklimi yaratabilmeliyiz; hep birlikte ve hiç vakit kaybetmeden.

Kadınların gücünü hayatın her alanına eşit katmalıyız.

“Tek kanatla uçamayız.”


TÜSİAD’dan, işbirlikleriyle “iş-aile yaşamı dengesi” ve “iş dünyası şiddete karşı” Projeleri

İş-aile yaşamı dengesinin kurulmasında önem taşıyan kurumsal çocuk bakım hizmetlerinin kamuda ve özel sektörde yaygınlaşması için destek ve teşviklere yönelik bir öneri seti üzerinde TÜSİAD, AÇEV ve PwC işbirliğiyle bir çalışma sürdürüyoruz ve yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

Bir taraftan kadınların eğitime, işgücüne ve siyasete daha fazla nasıl katılabileceği üzerine çalışırken, diğer taraftan kadınların yaşam hakkının ciddi tehlike altında olması kabul edilebilir bir durum değildir. TÜSİAD olarak üzerimize düşen sorumluluğu, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesine 2015 yılından itibaren destek vererek üstlendik. Kadına yönelik şiddet ile ilgili kurumsal politikaların oluşturulması için geliştirilen “rehberin” üyelerimize tanıtılması ve uygulanmasına destek vermekteyiz. Rehberi uygulamaya karar veren şirketleri ve iyi uygulama örneklerini proje boyunca kamuoyu ile paylaşacağız.

1 1 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (2014) “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf

2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü (2014) “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması” http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TKAA2014_Ozet_Rapor.pdf

3 www.tuik.gov.tr

4 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Anketi,2013 http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2013_ana_rapor.pdf

5 Paes de Barros, Olinto, Lunde ve Carvalho (2011). “The Impact of Access to Free Childcare on Women's Labor Market Outcomes: Evidence from a Randomized Trial in Low-income Neighborhoods of Rio de Janeiro”. Prepared for the 2011 World Bank Economists’ Forum, March, 2011 http://siteresources.worldbank.org/DEC/Resources/84797-1104597464088/598413-1302096012728/Pedro-Olinto_access_to_free_childcare.pdf
McKinsey Global Institute, 2015: “The Power Of Parity: How Advancıng Women’s Equalıty Can Add $12 Trillion To Global Growth” http://www.mckinsey.com/insights/growth/How_advancing_womens_equality_can_add_12_trillion_to_global_growth
McKinsey, “Why Diversity Matters” 2015. http://www.mckinsey.com/insights/organization/why_diversity_matters

(*STEM=Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik)

6 Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G, Çavaş, B., Çorlu, M.S., Öner, T.ve Özdemir, S. (2015). “STEM Eğitimi Türkiye Raporu: Günün Modası mı Yoksa Gereksinim mi ?”, İstanbul Aydın Üniversitesi, STEM Merkezi ve Eğitim Fakültesi

7 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: