< < TÜSİAD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Türkiye ekonomisine etkilerini ele aldı

TÜSİAD Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın Türkiye ekonomisine etkilerini ele aldı

06 May 2013 İlgili Dosya

TÜSİAD, Türk özel sektörünü Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) girişimi hakkında bilgilendirmek amacıyla 6 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul’da bir seminer düzenledi.

Seminerin açılış konuşmaları Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemalettin DAMLACI ve TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Ali YAVAN tarafından yapıldı.

TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Ali YAVAN konuşmasında, ABD ve AB arasındaki “Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı” görüşmelerinin Türkiye için önemine değindi. Bu süreçten Türkiye’nin etkilenmeden, hatta olumlu etkilenerek çıkmasını sağlayacak bir politikanın benimseneceğini ifade eden YAVAN, TÜSİAD’ın Türkiye’nin AB ve ABD arasındaki bu anlaşmaya taraf olması ve dışında kalmaması için çaba göstereceğini söyledi. Son zamanlarda ABD ve AB tarafından konuyla ilgili yapılan bazı açıklamalara değinen YAVAN, şunları kaydetti:

“ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin son senato konuşmasında Türkiye’ye atfen bir tespit yapmış olması çok umut verici. Öte yandan TÜSİAD’ın da içerisinde bulunduğu gönüllü Avrupa işveren örgütlerinden oluşan BusinessEurope, geçtiğimiz hafta Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı ile ilgili görüşlerini belirtirken Türkiye’ye ilişkin bir paragrafa yer verdi. Türkiye’nin bu süreçte şu veya bu şekilde zarar görmesini engelleyecek bir tutumu benimseyeceklerini belirtti.”

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Cemalettin DAMLACI ise konuşmasında, ABD Ticaret Odası’nın bugüne kadar olduğu gibi bu sürecin yakın takipçisi ve destekçisi olacağını belirtti. DAMLACI bu anlamda Türk iş dünyasının Türkiye - ABD serbest ticaret anlaşması lehine yürüteceği lobi faaliyetlerinin sürece olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

DAMLACI şu ifadeleri kullandı:

“AB ve ABD, dünya gayri safi milli hasılasının neredeyse yarısını ve küresel ticaret akışının üçte birini teşkil etmektedirler. Bu anlamda Transatlantik ticaret ve ekonomik ilişkileri dünya ekonomisinin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu nedenle AB ile ABD arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması, ülkemiz açısından önemli ticari ve hukuki sonuçlar doğuracak nitelikte bir gelişme olacaktır.”

DAMLACI, Türkiye'nin AB ve ABD arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşmasına taraf olmaması halinde ortaya çıkabilecek risklere de değindi:

“Paralel bir anlaşmanın ülkemiz ile ABD arasında yapılmaması veya yapılamaması durumunda, ABD menşeli malların, AB ile ortak gümrük alanı üzerinden vergisiz olarak ülkemize girmesi ve ülkemiz aleyhine ticaret sapması riskine yol açması söz konusudur. Ayrıca şunu da iyi bilmek gerekir ki, ABD bağlamında ticaret sapmasının boyutu Meksika,  Güney Afrika Cumhuriyeti veya Cezayir örneğindeki gibi sınırlı olmayacaktır”.

ABD bağlamında ticaret sapmasının Gümrük Birliği'nin işleyişini tehdit eder boyuta ulaşma riski olduğunu ifade eden DAMLACI, “Gümrük Birliği'nin  düzgün işleyişini tehdit eder boyuta ulaşma riski nedeniyle Avrupa Birliği Komisyonu'nun bunu son derece iyi tahlil etmesi, değerlendirmesi  ve bu konuda Türkiye'nin yanında yer alması gerekir” ifadesini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen ilk panelde TTYO ile ilgili Almanya ve Avrupa Birliği için yapılan etki analizleri çalışması değerlendirildi. Moderatörlüğünü TÜSİAD Transatlantik Görev Gücü Başkanı İlkem ŞAHİN’in gerçekleştirdiği panele Almanya IFO Enstitüsü Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Erdal YALÇIN, Avrupa Komisyonu TTYO Baş Müzakerecisi I.Garcia BERCERO, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat YAPICI ve ABD Ankara Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Laird D. TREIBER konuşmacı olarak katıldı.  

İkinci panelde ise TTYO girişiminin Türkiye ekonomisine etkileri ele alındı. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü Bahadır KALEAĞASI gerçekleştirdi. Panele konuşmacı olarak davet edilen Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Genel Koordinatörü Süheyl BAYBALI, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İŞBIRAKMAZ, Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel YAYAN ve Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Rint AKYÜZ konuyu kendi sektörleri açısından değerlendirdiler.

Seminer Notu 

Türkiye’nin Gümrük Birliği kapsamında üstlendiği Avrupa Birliği’nin tercihli ticaret rejimi nedeniyle, AB’nin üçüncü ülke ve ülke gruplarıyla yürüttüğü serbest ticaret anlaşmaları Türk özel sektörü için büyük önem taşımaktadır.  

ABD ile AB arasında gerçekleştirilecek olan Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) girişimi ise içeriği ve kapsamı sebebiyle Türk özel sektörü için diğer tüm serbest ticaret anlaşmalarından daha büyük bir etkiye ve öneme sahip olacaktır. Seminer ile Türk özel sektörünün TTYO hakkında bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: