Jeopolitik Analiz Kuruluşu STRATFOR Koordinasyonunda "Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye'nin Gelecek 10 Yılı"

04 Eki 2011 İlgili Dosya

TÜSİAD, 40. yılında Türkiye’nin geçmiş 40 yılının değerlendirilmesinin yanında gelecek 40 yılına ışık tutmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda gelecek 40 yılda küresel ve bölgesel çapta ekonomik gidişatı belirleyecek olan enerji konusunda ortaya çıkabilecek sorunları ve darboğazları tespit etmek önem kazanmaktadır. Geleceğin barış ve istikrarına hizmet edecek işbirliğine dayalı çözüm önerileri geliştirmek üzere TÜSİAD, 40. yılı kapsamındaki etkinliklerinin Türk Dış Politikası ayağında küresel jeopolitik analiz kuruluşu STRATFOR ile birlikte 6 Ekim 2011 tarihinde bir enerji tartışma platformu düzenlemektedir.

TÜSİAD’ın STRATFOR’un koordinasyonunda gerçekleştireceği “Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu”  Türkiye’de bir ilktir. Başta ABD olmak üzere dünyanın önde gelen ülkelerinde kamu kuruluşları ve şirketlerin strateji çalışmalarında kullandıkları bu simülasyon formatı, Türkiye’de ilk defa olarak kamuoyuna açık olarak gerçekleştirilecektir. Bu tartışma platformuyla, TÜSİAD,

• Gelecek 10 yılda Türkiye’nin çevresinde enerji bağlamında ortaya çıkabilecek ana eğilimlerin tespit edilmesini,
• Enerji alanında ortaya çıkabilecek sorun ve darboğazların tahmin edilmesine yardımcı olmayı,
• Enerjinin küresel ve bölgesel barış ve refahı destekleyen bir unsur olması için işbirliğine dayalı davranış şekillerinin öne çıkarılmasını,
• İş dünyası ve akademi başta olmak üzere kamuoyu nezdinde enerji güvenliğinin kazan-kazan senaryoları ile geliştirilebileceğinin vurgulanmasını amaçlamaktadır.

“Küresel Enerji Stratejileri Simülasyonu: Türkiye’nin Gelecek On Yılı” tartışma platformu klasik bir konferans akışından farklı olarak tamamen interaktif bir yapıda gerçekleşecektir. Bu doğrultuda,  söz konusu simülasyonun katılımcıları, kendilerine sunulan bir başlangıç senaryosu ve ülke pozisyonlarından yola çıkarak geldikleri ülkelerin karar alıcıları rolünü oynayacaklar ve 2012 – 2022 yıllarını kapsayan dönemde bu ülkeleri temsil edeceklerdir. Türkiye, ABD, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Almanya, İran, Irak ve Suudi Arabistan’dan gelecek enerji uzmanları, geldikleri ülkelerin enerji güvenliği ve dış politika davranışlarını, STRATFOR’un kurucusu George FRIEDMAN’ın moderatörlüğünde karşılıklı hamleler yaparak geliştireceklerdir. Davetliler ise alanındaki en yetkin kişilerden oluşan katılımcıların, simülasyon ortamında temsil ettikleri ülkeler adına bilgi ve tecrübelerine dayanarak doğaçlama yaptıkları hamleleri yakından takip etme ve değerlendirme imkanı bulacaklardır.

Konferansı farklı ve heyecanlı kılan temel özellik, oyuncuların birbirlerinin hamlelerini önceden tahmin etmeye ve oyun içerisinde ortaya çıkacak yeni durumlar karşısında stratejilerini yeniden belirleyerek temsil ettikleri ülkelerin çıkarlarını en üst seviyede savunmaya çalışacak olmalarıdır. Tamamen interaktif bir şekilde ve doğaçlama olarak gelişecek olan simülasyon sırasında George Friedman, ülkelerin değişen pozisyonları arasındaki ihtilaf ve işbirliği noktalarını belirleyecek ve bunlara göre yeni konuları gündeme getirebilecektir.

Senaryonun hazırlık aşamasında STRATFOR’un belirlediği çerçeve, var olan uluslararası enerji dengesinin önümüzdeki dönemde farklı yönlerde değişmesi durumunda oluşabilecek sorunları ortaya koymaktadır. Senaryo belirlenirken elde edilen bir bilgiye dayalı öngörü yapılmamış ve sadece varsayımsal durumlar ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, bölgesel bir güç olan ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu konumunu pekiştirecek olan Türkiye’nin enerji güvenliği ve diğer dış politika konularında karşılaşabileceği sorunlar ve yakalayabileceği fırsatların ortaya çıkabileceği bir çerçeve öngörülmeye çalışılmıştır.

Altı çizilmesi gereken diğer bir nokta ise simülasyonun akademik bir sempozyum olmaması ve çıktıların tamamen doğru sonuçlar içermeyeceğidir.

Konferansın sonunda, ülkeler için hayati önemde olan ve enerji güvenliği denilince akla ilk gelen bölgelerde bulunan kritik ülkelerin varsayımsal koşullar altında nasıl kararlar alabilecekleri konusunda bir fikir elde edilmiş olacaktır.

Konferansın açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit BOYNER ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ gerçekleştirecektir. T.C. Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Ahmet DAVUTOĞLU ise konferansın sonunda bir kapanış konuşması yapacaktır.

Konferansımızın dış politika-enerji denkleminde tüm taraflara fayda sağlayacak bir girişim olmasını ümit ediyoruz


 

MODERATÖR DR. GEORGE FRIEDMAN

Dr. Friedman’ın kurucusu ve CEO’su olduğu STRATFOR, merkezi ABD’nin Texas eyaletindeki Austin şehrinde bulunan bir küresel jeopolitik analiz şirketidir. Friedman’ın 1996 yılından başlayarak oluşturduğu stratejik vizyonla STRATFOR Enstitüsü bir özel jeopolitik analiz ve öngörü hizmetleri sağlayıcısı olmuştur.
Dr. Friedman, City College of the City University of New York’dan mezun olmuş ve doktora derecesini de Cornell Üniversitesi’nden almıştır.
Dr. Friedman’ın, ABD’yi ve ABD Başkanı’nı gelecek on yılda bekleyen sınavları anlattığı son kitabı  “The Next Decade” New York Times en çok satanlar listesindedir. Friedman’ın “The Next Hundred Years: A Forecast for the 21st Century” başlıklı bir önceki kitabı da New York Times en çok satanlar listesine girmiş ve Türkçe dahil olmak üzere 20’den fazla dile çevrilmiştir. Friedman’ın savaş ve istihbarat konularındaki diğer eserleri arasında “America’s Secret War”, “The Future of War” ve “The Intelligence Edge” başlıklı kitaplar bulunmaktadır.
Friedman, CNN, Fox News ve NPR gibi önemli televizyon ve radyo kuruluşlarına sık sık uluslararası stratejik analiz konularında mülakat vermekte ve konuk olmaktadır. Dr. Friedman aynı zamanda konferanslarda, özel sektör toplantılarında ve kamu kurumlarının düzenledikleri toplantılarda konuk konuşmacı olarak başta Almanya, Türkiye, Azerbaycan, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere dünyanın her yerinden davet almakta ve konuşmalar yapmaktadır


Program için tıklayınız 

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: