TÜSİAD, Meksika’da düzenlenen BM İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı’nda Türk İş Dünyasını temsil edecek

TÜSİAD, Meksika’da düzenlenen BM İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı’nda Türk İş Dünyasını temsil edecek

30 Kas 2010 İlgili Dosya

TÜSİAD, Meksika’da düzenlenen BM İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı’nda Türk İş Dünyasını temsil edecek


Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı, 29 Kasım – 10 Aralık 2010 tarihlerinde Meksika’nın Cancun kentinde gerçekleştirilecek. BM İklim Değişikliği Sekretaryası’na “İş Dünyası ve Sanayi Sivil Toplum Kuruluşu” (BİNGO) alanında akredite olmuş bir kuruluş olan TÜSİAD, toplantıya Türk resmi heyeti içerisinde katılım sağlayacak ve Türk iş dünyasını temsil edecek.

Toplantı kapsamında 2 Aralık 2010 tarihinde Türk iş dünyasını temsilen “İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma: Özel Sektörün Rolü” başlıklı bir yan etkinlik düzenleyecek olan TÜSİAD, Türkiye’nin iklim değişikliği politikalarına uyum sürecinin ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücüne etkilerini değerlendirecek.

Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, Türkiye’nin, iklim değişikliği ile mücadele konusundaki tutumunu net bir şekilde konu ile ilgili tüm paydaşlar ile birlikte katılımcı bir şekilde oluşturması gerektiğini belirterek, bu tutumun ulusal ve uluslararası platformlarda kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini ifade etti.

Boyner konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
“AB Çevre mevzuatına uyum sürecindeki diğer ülkeler müzakere pozisyonlarında gerekli yatırımları ve AB fonlarından yararlanma gereksinimlerini ön plana çıkartmaktadır. Türkiye de AB Çevre Mevzuatına uyum sürecinde ciddi yatırım kararları ve maliyetler ile karşı karşıya kalacaktır. Türkiye’nin kişi başına düşen milli geliri göz önüne alındığında, bahse konu yatırımları karşılamak için ek finansman desteği gerekmektedir.”

TÜSİAD’ın BM İklim Değişikliği 16. Taraflar Toplantısı kapsamındaki değerlendirmeleri şu şekildedir:

• AB uyum hedefleri ve iklim değişikliği kapsamında ağır bir yükümlülük altında olan sanayi ve özel sektörün, ilgili müzakere ve uyum sürecinde aktif rol alması gerekmekte ve ülke pozisyonlarının oluşturulmasında bilgi ve deneyimine başvurulmalıdır.

• Türkiye’nin AB Çevre Mevzuatına uyumun maliyeti kamu için 45 Milyar Avro, özel sektör için ise 15 Milyar Avro olarak öngörülmektedir. Bu doğrultuda özel sektörün sürecin içinde aktif bir şekilde rol alarak uygulanabilir plan, program ve mevzuatın hazırlanmasına katkısağlamalıdır.

• Tüm ülke için direktiflere yönelik toplam maliyet, yatırım, detaylı uygulama planları ve uygulama süresini içeren etki analizleri yapılmalı ve müzakerelerde ülke pozisyonu bu etki analizleri ile desteklenmelidir.

• Sera gazı emisyonlarının uluslararası bir çaba ile azaltılması için sorumluluk sahibi bir ülke olarak Türkiye iklim değişikliği ile mücadele konusunda oluşacak yeni düzende kendi özel şartlarına uygun bir şekilde etkili bir rol almalıdır.

• İklim değişikliği ile mücadelede hedefler belirlenirken, enerji politikaları, yatırım alanları, dış ticaret, yerel yönetimler, sağlık, sanayileşme, bölgesel kalkınma, tüketici hakları gibi çeşitli yatay kesen hususlar entegre bir şekilde ele alınmalıdır.

• İklim rejimine uyum amacıyla toplam sera gazı emisyonlarının büyük bir bölümündensorumlu olan enerji sektörünün tüm bileşenlerinde değişikliğe gidilmesi şart görülmektedir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: