BADV Projesi “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler” Kitabı Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

14 Haz 2024
BADV Projesi “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler” Kitabı Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

İş Dünyası Ev İçi Şiddete Karşı - BADV Projesi kapsamında yayınlanan, “Aile İçi Şiddetle Mücadelede Şirketler: Bir Katılımcı Eylem Araştırması ve Sosyal Eylem Çalışması” kitabının tanıtım etkinliği 11 Haziran Salı günü TÜSİAD ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmalarını projenin paydaş kurumlarından SU CGFT Direktörü Ata Can Bertay, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, UNFPA Türkiye Temsilci Yardımcısı Zeynep Başarankut Kan ve TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalışma Grubu Başkanı Billur Barlın yaptı.

Ardından, Sabancı Üniversitesi ARAMA Eylem Araştırması İnisiyatifi Başkanı Prof. Dr. Oğuz N. Babüroğlu'nun moderasyonunda; kitabı derleyen %30 Kulübü Türkiye YK Başkanı ve ILLAC Ltd. Genel Müdürü Prof. Dr. Melsa Ararat, UN Women Türkiye-Program Analisti Sevda Alkan, kitabın yazarlarından Doç. Dr. Sevgi Uçan-Çubukçu ve Doç. Dr. Özge İzdeş’in katılımıyla bir panel gerçekleştirildi. Panelde, kadına yönelik şiddetin aynı zamanda bir işyeri meselesi olduğu vurgulandı ve BADV projesi kapsamında şirketlerin yürüttüğü çalışmaların Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SKA) ve WEPS ilkelerine ulaşmadaki katkısı ele alındı. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin tanınması ve önlenebilmesinde özel sektör ve sivil toplum işbirliklerinin önemine değinildi. BADV projesinin üniversite, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğine dayanan organizasyon modelinin, başka toplumsal amaçlara ulaşmak için de kullanılabilecek iyi bir uygulama örneği olduğunun altı çizildi. Etkinlik, panelin ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümü ile sona erdi.