360° Yeşil Mutabakat Eğitim Semineri Dizisi V- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

07 Haz 2024 İlgili Dosya
360° Yeşil Mutabakat Eğitim Semineri Dizisi V- Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması

Avrupa Birliği’nin yeşil büyüme stratejisi olarak konumlandırdığı Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında hayata geçirilen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) karbon yoğun ürünlerin üretimi sırasında salınan karbonun adil fiyatlandırılmasını sağlamayı ve AB dışındaki ülkelerde daha temiz sanayi üretimini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

AB ile Türkiye arasındaki yoğun ticari ilişkiler SKDM konusundaki gelişmelerin yakından takip edilmesi ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Bu çerçevede, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın farklı bileşenlerine yönelik bilgiye erişim kanallarının artırılması ve fikir alışverişine imkân sağlanması amacıyla hayata geçirilen 360° Yeşil Mutabakat eğitim semineri dizisinin beşinci etkinliğinde SKDM’nin geçiş sürecinde karşılaşılan soru ve sorunlara, özellikle raporlamaya ilişkin teknik zorluklara odaklanıldı. 7 Haziran tarihinde gerçekleştirilen ve açılış konuşmasını TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği ile Yeşil Mutabakat Çalışma Gruplarının Başkanı Fatih Özkadı’nın yaptığı etkinlikte Rever Akademi kurucusu Volkan Çağın konuşmacı olarak yer aldı.