1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

01 May 2024
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Emeğe saygı duyan, gelir adaletine dayanan ve sosyal hakları güvence altına alan çağdaş bir çalışma yaşamı demokratik, gelişmiş, adil ve saygın bir toplumun temel önceliklerindendir.

Ülkemizde çalışma hayatını daha iyi standartlara kavuşturmak üzere kayıt dışılıkla mücadele eden, insana yakışır işi ve iş sağlığı-güvenliğini önceliklendiren, işi ve istihdamı birlikte koruyan ve artıran bütüncül politikaları hızla hayata geçirmeliyiz.

Çalışma yaşamının dinamikleri dijital teknolojilerle beraber değişirken bu süreci insan odaklı ve toplumsal refahı önceliklendirerek yürütmek gereklidir. Bu kapsamda; eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesi, başta kadınlar ve gençlerin istihdama katılımının artırılması, kadın-erkek tüm bireylerin eşit fırsatlarla insana yakışır işlere ulaşması, katma değeri yüksek nitelikli işlerin çoğaltılması, tüm çalışanların yetkinlik ve becerilerini geliştirmek üzere kaynak ayrılması kritik önem taşıyor. 

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, refah düzeyi artan ve refahın tüm toplum kesimleriyle adil bölüşümünü sağlayan bir ülke olmak için işbirliğini ve dayanışmayı temel almalıyız. Çalışma barışının gereği olarak işçi-işveren-devlet arasında yapıcı sosyal diyalog mekanizmasının sürekliliğini sağlamalıyız.

Tüm çalışanların ve emeğiyle değer yaratan herkesin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nü kutlarız.