TÜSİAD ve OECD, PISA 2022 sonuçlarını ekonomik kalkınma ve geleceğin çalışma hayatı açılarından ele alan bir konferans düzenledi

10 Oca 2024 İlgili Dosya
TÜSİAD ve OECD, PISA 2022 sonuçlarını ekonomik kalkınma ve geleceğin çalışma hayatı açılarından ele alan bir konferans düzenledi

TÜSİAD ve OECD, geçtiğimiz haftalarda açıklanan OECD PISA 2022 sonuçlarını değerlendirmek amacıyla “Eğitime Bakış: PISA 2022 Sonuçlarının Ekonomik Kalkınma ve Geleceğin Çalışma Hayatı için Önemi” başlıklı bir konferans düzenledi. Konferans ile eğitim ve iş dünyasından temsilcilerin katılımıyla eğitimin ve çalışma hayatının geleceğine yönelik bir diyalog ortamı yaratıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını OECD Türkiye Direktörü ve OECD İstanbul Merkezi Başkanı Achraf Bouali ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan konuşmasında şu görüşlere yer verdi;

Kalkınma Planlarımız dahil olmak üzere tüm politika belgelerimizde ve özel sektör olarak gelecek vizyonlarımız ve programlarımızda, teknoloji ve inovasyona dayalı, katma değer yaratan bir ekonomi olma hedefi çiziyoruz. Yapay zeka ve teknoloji çağında ülkelerin eğitim sistemlerini yeniden değerlendirdiği, özel bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin görece genç nüfus avantajını lehimize çevirmek için eğitimde atılım yapmamız şart.

15 yaş grubuna odaklanan PISA sonuçlarını, gelecekteki işgücünün niteliğine dair bir işaret olarak da değerlendirmeliyiz. PISA bir röntgen çekiyor. PISA’dan gelen semptomları ciddiyetle ele almalıyız. 21. yüzyılın teknoloji ve inovasyona dayanan ekonomisi için üst düzey becerilere sahip gençlerin oranını OECD seviyesine çekmemiz kritik önemde. Bu kapsamda iş dünyası olarak, yeni müfredat değişikliğinin, PISA’nın da işaret ettiği alanlarda ve 21. yüzyılın gerektirdiği yetkinlikleri kazandırmaya odaklı şekilde hazırlanmasını bekliyoruz.

Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi, eğitimi, dezavantajlara rağmen koşulları eşitleyen bir kaldıraç olarak konumlamak gerekiyor. Eğitimi hem bireyler hem de toplum için ekonomik ve sosyal kazanımları olan bir noktaya tekrar çekmeliyiz.”

 

Açılışın ardından PISA araştırmasını yürüten OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andreas Schleicher, “OECD PISA 2022 Sonuçlarından Çıkarımlar: Dünya Ekonomileri için Beceri Temelli İnsani Gelişmeye Yönelik Temel Bulgular” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Schleicher konuşmasında, Türkiye’nin, son yirmi yılda eğitimde en hızlı ilerleme kaydeden OECD ülkeleri arasında yer aldığını dile getirdi. Ancak, modern iş piyasalarının beceri taleplerinin hızla dönüştüğünü ve Türk öğrencilerin öğrendiklerini tekrarlamanın ötesinde bilgilerini yaratıcı bir şekilde yeni durumlara uygulayabilme yeteneğine sahip olmaları gerektiğini söyledi.

 

Konferansta Eğitimde İyi Uygulamalar başlıklı konuşmasıyla yer alan Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) Politika Danışmanlığı ve AB Programları Başkanı Georgios Zisimos, COVID-19 pandemisinde, dezavantajlı öğrencilerin avantajlı yaşıtlarına kıyasla kalitede daha belirgin bir düşüş yaşadığını, bunun da öğrencilerin başarılarındaki eşitsizlikleri artırdığını belirtti. Eğitim ve öğretim reformlarında daha kapsayıcı bir yaklaşım gerektiğini söyleyen Zisimos, Avrupa Eğitim Vakfı (ETF) ve Türkiye’deki paydaşları arasındaki işbirliğinin çok ileri düzeyde olduğunu belirtti. Eğitim ve öğretimin uluslararasılaştığını, bu durumun, ülkelerin ve kurumlarının ortaklık ve işbirliği yeteneğine ve kapasitesine bağlı olduğunu dile getirdi.

 

Toplantı, “Değişen Dünyada Kalkınma Hedefiyle Eğitim Sistemini Yeniden Düşünmek” başlıklı panel oturumunda iş dünyasından ve eğitim alanından yöneticilerin değerlendirmeleri ile sona erdi.