TÜSİAD ve Chapter Zero Türkiye ortak etkinliğinde “Sürdürülebilir Finans” konusu ele alındı

28 Ara 2023 İlgili Dosya
TÜSİAD ve Chapter Zero Türkiye ortak etkinliğinde “Sürdürülebilir Finans” konusu ele alındı

TÜSİAD ve Chapter Zero Türkiye işbirliğinde, Garanti BBVA ev sahipliğinde düzenlenen “Sürdürülebilir Finans Etkinliği” 27 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti. Toplantıda, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi küresel ticaret ve finans piyasalarını derinden etkileyecek düzenlemelere uyum bağlamında sürdürülebilir finansmanın önemli unsurları ve bu alandaki gelişmeler ele alındı.

Toplantının açılış konuşmalarını TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle ve Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Dijital Bankacılık ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Komitesi Üyesi Murat Çağrı Süzer yaptı.

Konuşmasında yeşil finansmanın günümüzde sürdürülebilir büyümenin temel taşlarından biri olduğunun altını çizen TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle sözlerine şöyle devam etti: “Yeşil ekonominin inşası ve sürdürülebilir projelerin desteklenmesi için finans sektörünün dönüşümü kaçınılmaz hale geliyor. İş dünyasının finansal kararlarını yalnızca kar odaklı bir bakış açısıyla değil, topluma ve gezegenimize karşı sorumlulukları da göz önünde tutarak alması konusunda farkındalığın artması gerekiyor. Finans kuruluşları sürdürülebilir projelere destek vererek hem çevresel hem de ekonomik açıdan olumlu bir etki yaratma potansiyeline sahip. Sürdürülebilir finansmanın yaygınlaşması için iş dünyasının yanı sıra diğer tüm aktörlerin desteği şart. Kamu kurumları sürdürülebilir finansın gelişimi için gerekli mevzuat ve altyapı hazırlıklarının yanı sıra ilgili destek mekanizmaları ile sürdürülebilir finansı teşvik etmek için önemli adımlar atıyor. Biz de TÜSİAD olarak bu çalışmalara aktif katkı sağlıyoruz. Ev sahipliğini yaptığımız Chapter Zero Türkiye’nin de karar vericiler için en kritik önemde gördüğümüz alanlardan olan sürdürülebilir finansman konusunda Yönetim Kurulları seviyesinde etkili bir dönüşüme katkı sağlamasını hedefliyoruz.”

Garanti BBVA Finansal Teknolojiler, Dijital Bankacılık ve Müşteri Çözümleri Genel Müdür Yardımcısı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Komitesi Üyesi Murat Çağrı Süzer konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: “Garanti BBVA olarak TÜSİAD’ın Sürdürülebilir Finansman Alt Çalışma Grubu’na değerli katkılar sağlıyoruz. Bu Alt Çalışma Grubu, sürdürülebilir finans konusundaki güncel gelişmelere ve sürdürülebilir finansmana ulaşımdaki raporlama ve veri gerekliliklerine odaklanan bir çalışma yapıyor. Bu raporla hem reel sektörün hem de finans sektörünün görüş ve beklentilerini harmanlanmış şekilde görebileceğiz.”

Açılışın ardından BBVA’dan Antoni Ballabriga (BBVA Sürdürülebilirlik Vizyonu ve Savunuculuğu Küresel Başkanı) ve Deloitte’dan Anna Kowalewska (Küresel Avrupa Birliği Kurumları Sürdürülebilirlik Lideri) ana tema konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlik TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Özkadı’nın moderasyonunda gerçekleşen “Türkiye’de Sürdürülebilir Finansman” başlıklı panel ile sona erdi. Panelin katılımcıları; Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten, EBRD Türkiye Ülke Başkan Vekili Şule Kılıç, TSKB Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Meral Murathan oldu.

TÜSİAD Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı ve Chapter Zero Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi Fatih Özkadı panel açılışında yaptığı konuşmada “Gerek kalkınma hedeflerimiz gerekse Paris Anlaşması çerçevesinde iklim hedeflerimiz göz önüne alındığında çevresel sürdürülebilirliğe olumlu katkı sağlayacak yatırımların teşvik edilmesi ülkemiz için de büyük önem taşıyor. Ülkemizde etkin bir yeşil yatırım portföyünün geliştirilmesi için üretimde kaynak verimliliğinin ve döngüselliğin finansal olarak desteklenmesi kritik önemde. Sektör fark etmeksizin emisyon azaltımı ve tedarik zinciri boyunca karbon ayak izinin izlenebilir hale getirilmesi gündemin üst basamaklarında yer alıyor. Bu süreçte özel sektörün, özellikle KOBİ’lerin, finansmana erişimi belirleyici rol oynuyor. TÜSİAD olarak sürdürülebilir finans konusunda çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Çalışmalarımızda genel olarak hem finansal hem de finansal olmayan kurumların uluslararası yeşil finansman kaynaklarından yararlanma kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz.” dedi.

Garanti BBVA Kurumsal, Yatırım Bankacılığı ve Global Piyasalar Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten ise yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Geliştirdiğimiz sektörel bankacılık modeli ile emisyon azaltımı zor sektörlerdeki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir finans ve dönüşüm projeleri için danışmanlık hizmetleri gerçekleştiriyor ve henüz gelişim aşamasında olan yeşil çelik ve çimento uygulamaları, hidrojen, batarya, karbon yakalama ve depolama teknolojileri gibi gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Aynı zamanda sosyal alanda eşit ve adil dönüşümü sağlayacak kapsayıcı büyüme projelerine finansman sağlıyoruz. 2018-2025 yılları arasında sürdürülebilir dönüşüm için 400 milyar TL’nin üzerinde finansman taahhüdü verdik. Taahhüt verdiğimiz günden bu zamana kadar toplam katkımız yaklaşık 120 milyar TL’ye ulaştı.”