"Rekabet Hukuku Açısından 2023 Yılı Gelişmeleri" semineri düzenlendi

21 Ara 2023
"Rekabet Hukuku Açısından 2023 Yılı Gelişmeleri" semineri düzenlendi

TÜSİAD Rekabet Hukuku Çalışma Grubu tarafından "Rekabet Hukuku Açısından 2023 Yılı Gelişmeleri" semineri 19 Aralık tarihinde TÜSİAD Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Moderasyonu çalışma grubu başkanı Dr. Fevzi Toksoy tarafından yapılan seminerin “2023 Yılında Öne Çıkan Temaların İş Dünyası Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi” ilk oturumunda Rekabet Hukuku Çalışma Grubu Perakende Tema Grubu Eş Başkanları Elif Açelya Balkı ve Gülçin Dere, Dijital Ekonomi Tema Grubu Başkanı Emre Önal ile Enerji Tema Grubu Eş Başkanı Mert Karamustafaoğlu son dönem gelişmeleri ile öne çıkan konuları değerlendirdi.

ikinci panelde ise "Yatırım Ortamının İyileştirilmesinde Rekabet Hukukunun Rolü Raporu" çıktıları güncel gelişmeler ışığında rapor yazarları Prof. Dr. Kerem Cem Sanlı ve Doç. Dr. Zeynep Ayata tarafından katılımcılarla paylaşıldı.