İş Dünyası Plastik Girişimi Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu Tanıtım Etkinliği Gerçekleşti

01 Ara 2023
İş Dünyası Plastik Girişimi Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu Tanıtım Etkinliği Gerçekleşti

TÜSİAD, SKD Türkiye ve UN Global Compact Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen ve plastiğin asla atık haline gelmediği bir vizyonu sahiplenen İPG Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu tanıtım etkinliği SKD Türkiye Genel Sekreteri Konca Çalkıvik, UN Global Compact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele ve TÜSİAD Genel Sekreteri Ebru Dicle'nin hoş geldiniz konuşmalarıyla başladı.

Etkinlikte SKD Türkiye Kıdemli Proje Uzmanı Bükre Deniz'in Plastik Taahhütleri Ana Bulgularını paylaştığı bir oturum yer aldı.

2019 yılında 26 imzacı ile başlanan ve 2023 yılına toplam 47 imzacı şirket ile devam eden girişim kapsamında bu sene 42 şirket azaltım, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve geri dönüştürülmüş/yenilenebilir içerik kullanımı yoluyla gerçekleştirdikleri faaliyetleri raporladı.

İmzacı şirketler tarafından son proje dönemine kadar taahhüt edilen 44.279 ton plastik azaltımı taahhüdü, 2022 yılında 17.676 ton, 2023 yılında ise 29.980 ton ilerleme ile toplamda %107,6’lık bir başarıya ulaştı. Toplamda 47.656 ton tek kullanımlık, problemli ve gereksiz plastik kullanımının önüne geçildi.

İPG imzacıları, döngüsel ekonomiye geçişi destekleyerek Türkiye'de plastik kirliliğini önlemeye yönelik kararlılıklarını sürdürüyorlar.

Plastik Taahhütleri İlerleme Raporu 2023'e ulaşmak için lütfen tıklayınız: https://plastikgirisimi.org/storage/uploads/reports/2023/plastik-taahhutleri-ilerleme-raporu-2023.pdf