CHAPTER ZERO TÜRKİYE’DE ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA YÖNETİM KURULLARINA EYLEM ÇAĞRISI

19 Tem 2023 İlgili Dosya
CHAPTER ZERO TÜRKİYE’DE ÇALIŞMALARINA BAŞLIYOR: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAĞLAMINDA YÖNETİM KURULLARINA EYLEM ÇAĞRISI

Bağımsız yöneticilerin oluşturduğu küresel bir ağ olarak işletmelerde iklim değişikliğine ilişkin farkındalığı ve eylemleri teşvik eden Climate Governance Initiative (CGI), Chapter Zero Türkiye'nin çalışmalarına başladığını duyurmaktan memnuniyet duyar.

Chapter Zero Türkiye TÜSİAD ev sahipliğinde, EBRD (Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası) ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) paydaşlığında hayata geçen bir girişimdir. Girişimin tanıtım etkinliği iş dünyasının önemli isimlerinin kendi alanlarında sürdürülebilir iş uygulamalarına öncülük etme konusundaki uzmanlık ve deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağladı. TÜSİAD ve EBRD’nin ev sahipliğinde 18 Temmuz'da gerçekleştirilen etkinlik, Türkiye’de iklim değişikliği odağındaki tartışmaların şirketler ve finans kuruluşlarının yönetim kurullarına taşınması yolunda önemli bir adımın göstergesi oldu.

CGI, iklimin iyi kurumsal yönetişimin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmesi için, tüm dünyada yönetim kurullarını iklim değişikliğini dikkate almaya ve Dünya Ekonomik Forumu’nun İklim Yönetişimi İlkelerini (daha fazla bilgi için) benimsemeye teşvik etmeyi amaçlar. CGI, üyelerine iklimi yönetim kurulunun öncelikli gündem maddelerinden biri haline getirmek için gerekli bilgi ve becerileri sağlayan, Chapters adı verilen ulusal girişimleri geliştirir ve destekler. Bu girişimlerden biri olan Chapter Zero Türkiye, iş dünyası liderleri ve karar vericiler arasında sorumluluk sahibi işletme ve sürdürülebilir kalkınma standartlarını teşvik etmeyi amaçlayan bir iklim girişimidir ve aşağıdakileri amaçlar:

  • Yönetim kurullarının iklim değişikliği ile ilgili farkındalığını ve iklim değişikliği kaynaklı risk ve fırsatlara ilişkin anlayışlarını geliştirmek,
  • Türkiye'deki şirketlerin denetim ve yönetim kurullarının, iklim değişikliğini ele almaya ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeye başlaması ve iklim değişikliğini bir yönetim kurulu önceliği haline getirmesi için yetkinliklerini, becerilerini ve bilgi birikimlerini geliştirmek,
  • İklim değişikliğinden kaynaklanan risklere ve fırsatlara göre hareket etmek ve aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli dayanıklılığını ve başarısını sağlamak.

Chapter Zero Türkiye, bu amaçlara ulaşmak için çeşitli (canlı ve çevrimiçi) ücretsiz etkinlikler düzenleyecek, podcast'ler kaydedecek, bilgi paylaşımında bulunacak ve Chapter Zero Türkiye'de yer alan yöneticileri dünya genelindeki diğer Chapter Zero girişimleri tarafından düzenlenen etkinliklere ve çalıştaylara davet edecek.

Chapter Zero Türkiye'ye ev sahipliği yapan TÜSİAD, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın arkasındaki itici unsurlarından biridir. TÜSİAD, tecrübesi ve uzmanlığı ile iklim değişikliğine dair hususların kurumsal yönetişim ve karar alma süreçlerinde içselleştirilmesine öncülük etmeye kararlıdır. Chapter Zero Türkiye’ye ev sahipliği yapmak, TÜSİAD'ın iklim değişikliğiyle mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koydu ve daha sürdürülebilir bir gelecek için Türkiye’de işletmeler arasında işbirliğini geliştirme taahhüdünün bir örneğini teşkil etti.

Bu bağlamda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji, Çevre ve İklim Değişikliği Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar şu ifadelere yer verdi: “Bugün tanıtımı yapılan Chapter Zero Türkiye, Türkiye’de şirketlerin karşılaştığı zorlu iklim değişikliği sorununu ele alıyor. Yöneticilerin öncülük ettiği bu girişim, iş liderlerini bilgi, araçlar ve küresel bağlantılar ile donatıyor. Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler arasındaki diyaloğu geliştirerek Türkiye'de iklim eyleminin üzerinde özellikle duruyoruz. TÜSİAD olarak iklim değişikliğini stratejik bir öncelik olarak görüyor ve bu konuda çok sayıda girişim ve iş birliğine imza atıyoruz. Chapter Zero Türkiye'ye ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyuyoruz.”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner iş dünyasını iklim değişikliğine gündemlerinde öncelik vermeleri için teşvik etti ve şunları söyledi: "Chapter Zero Türkiye'nin çalışmalarına başlaması, ağın küresel ölçekte genişlemesi açısından önemli bir kilometre taşı. Türkiye, canlı iş dünyası ve dinamik ekonomisiyle düşük karbon salınımı ve sürdürülebilir bir geleceğe geçişte önemli bir rol oynuyor. Türkiye'deki görevimizin ve İklim Yönetişimi Girişimi ve Dünya Ekonomik Forumu ile olan küresel işbirliklerimizin bir parçası olarak Chapter Zero Türkiye'nin kurulması için TÜSİAD ile işbirliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. EBRD olarak, Türkiye'deki şirketleri ve finansal kuruluşları sektörel düşük karbonlu yol haritaları oluşturmaları yolunda desteklemeye devam edecek ve Türkiye'nin daha yeşil ve dirençli bir ekonomiye geçişini hızlandırmaya yardımcı olacağız.

Climate Governance Initiative Başkanı Julie Baddeley konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Climate Governance Initiative'e Chapter Zero Türkiye'nin katılmasından dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu Chapter'ı oluşturmamızda destek olan ortağımız EBRD'ye teşekkür ediyoruz. İklim değişikliği yönetişiminin yönetim kurullarının başlıca konularından biri haline gelmesiyle birlikte, Chapter Zero Türkiye'nin ev sahibi kuruluşu olan TÜSİAD ile birlikte çalışacağımız, fırsatlar geliştireceğimiz ve zorluklara birlikte göğüs gereceğimiz için heyecanlıyız.”

Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği (YÜD) adına Dernek Başkanı Mehmet Sami görüşlerini paylaştı: “Türkiye’de yönetim kurullarının sürdürülebilir büyüme için itici güç olduğunu savunan Derneğimiz açısından bu inisiyatifin başlaması son derece memnuniyet verici. Sürdürülebilirlik, geleceğe hazırlıksız yakalanmamak için öncelikle yönetim kurulları düzeyinde sahiplenilen bir kavram olmalıdır. Yeni düzenlemeler, iklim değişikliği kaynaklı riskler, kredi ve yatırım kuruluşlarının değişen tercih ve değerleme kriterleri açısından, Yönetim Kurulunun kurumun sürdürülebilirlik stratejisini oluşturması son derece elzemdir. Bu farkındalığı oluşturmak adına proje paydaşlarımızla birlikte iklim değişikliğinin yönetim kurullarının gündeminde öncelikli yer edinmesi için katkı vermeye devam edeceğiz.”

Chapter Zero Türkiye'nin lansman etkinliği, şirketlerin ve finans kuruluşlarının iklim eylemini yönlendirmekle ilgilenen bağımsız yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine açık olarak gerçekleştirildi. Etkinlik ile katılımcılar kendilerini iklim değişikliğini ele almaya ve kuruluşlarını hızla değişen bir dünyada uzun vadeli başarı için konumlandırmaya adamış, benzer düşüncelere sahip bireylerden oluşan destekleyici bir ağa erişim fırsatı elde etti.

Chapter Zero Türkiye'ye katılım ücretsizdir ve üst düzey yöneticilere, kurumsal ve finansal kuruluşların yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve ayrıca ilgili diğer taraflara açıktır. İlgilenenler www.chapterzeroturkiye.com adresindeki çevrimiçi formu doldurarak katılabilir.

Chapter Zero Türkiye, İklim Yatırım Fonu ve Küresel Çevre Fonu'nun mali desteğiyle geliştirildi ve hayata geçirildi.