Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye’nin AB Üyelik Hedefini Destekleyen Bir Mektubu AB Yetkililerine İletti

18 Tem 2023
Sivil Toplum Kuruluşları Türkiye’nin AB Üyelik Hedefini Destekleyen Bir Mektubu AB Yetkililerine İletti

29-30 Haziran 2023 tarihlerinde toplanan AB liderleri Türkiye ile ilişkilerin geleceği hakkında “stratejik ve ileriye dönük” bir rapor hazırlanması için Avrupa Komisyonu’na ve AB Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine görev vermişti. Bu doğrultuda bir araya gelen sivil toplum ve iş dünyası kuruluşları Türkiye’nin AB üyelik hedefini destekleyen bir mektubu ilgili makamlara iletti.

Avrupa Komisyonunun Komşuluk ve Genişleme Politikasından sorumlu üyesi Olivér Várhelyi ve Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’e iletilen mektupta şu hususlar vurgulandı:

Türkiye-AB ilişkilerinin tam üyelik hedefi vizyonu doğrultusunda ilerlemesi büyük önem taşıyor. Son dönemde Covid 19 salgını, Ukrayna’daki savaş gibi olaylar ile birlikte süregiden yeşil ve dijital dönüşüm ile enerji güvenliği, düzensiz göçün kontrolü ve tedarik zincirlerinin sürdürülebilirliği gibi sınamalar Türkiye ve AB’nin daha yakın işbirliği içinde olması ve katılım sürecinin canlandırlmasını daha da elzem hale getirdi. AB genişleme sürecinin yeniden canlanma sürecinde olduğu dikkate alınırsa, bu kapsamda Türkiye’nin AB ile ilişkilerinin de hızlandırılması konusu aciliyet arz ediyor.

İlişkilerin geleceğine yönelik olarak böyle vizyoner bir yaklaşımın benimsenmesi aynı zamanda Türkiye’nin reform gündemine geri dönmesi ve katılım sürecinin yeniden işlemeye başlamasına etki edecektir. AB katılım perspektifinin güçlü olduğu 1999-2006 döneminde olduğu gibi Kopenhag ve Maastricht kriterlerine uyum süreci tekrar hızlandırılabilir. Katılım hedefinin devamı ve bir AB adayı ülkeolarak Türkiye’ye adil davranılması bu sürecin en önemli teşvik edici unsuru olacaktır.

Temmuz 2019’da AB Konseyince alınan kararlar sonrasında ekonomi, enerji ve ulaştırma gibi kritik alanlarda diyalog eksikliği ve taraflar arasında yaşanan uzaklaşma ilişkilerde gerileme ve aşınmayı daha da artırmıştır. Taraflar arasında güvensizliği çoğaltırken, aynı zamanda bölgesel ve küresel tehditler karşısında Türkiye ve AB arasındaki ekonomik potansiyelin hayata geçirilebilmesini engellemiştir. Schengen vize sürecinin daha da zor ve kısıtlayıcı hale gelmesi halklar arası ve iş çevreleri arasındaki temasları zorlaştırmıştır. Türkiye Cumhuriyeti vantadaşları için vize serbestliği süreci tamamlanana kadar vize süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırlmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.

Farklı kuruluşlarca yapılan kamuoyu araştırmaları Türk halkının % 58 ile % 79 arasında değişen bir oranla AB üyelik hedefini desteklediğini ortaya koymaktadır. Türk iş dünyası da buna ek olarak Türkiye’nin AB müktesebatı ile uyumunu ve ekonomik entegrasyonu desteklemiştir. AB Türkiye için birinci, Türkiye ise AB için altıncı önemli ticaret ortağıdır. 2022’de toplam ticaret 196,4 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Bu doğrultuda 20 Temmuz 2023 tarihinde Genel İşler Konseyinde ve sonrasında AB Konseyinde yapılacak olan görüşmeler, Türkiye ile yeni bir angajman sürecinin yolunu açacaktır. Katılım sürecinin yeniden canlanması ile birlikte Türkiye’de AB reformlarının hızlandırılması ve AB ile daha yüksek düzeyde uyum ve yakınlaşmanın sağlanması mümkün olacaktır.

Ortak Avrupa gündemimiz güveni tekrar inşa etme ve entegrasyonu yeniden aktive etmek için gerekli temeli oluşturmaktadır. İlişkilerin geleceği için akılcı bir çerçeve şekillendirilmesi, yöntemlerin, takvimin ve hedeflerin belirlenmesi AB ve Türkiye’de tüm paydaşların angaje olmasını ve sürece somut ve aktif olarak katkıda bulunmasını sağlayacaktır. Türkiye’den sivil toplum kuruluşları, iş dünyası örgütleri, Türkiye-AB Karma İstişare Komitesi üyeleri ve Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye ağı üyeleri olarak Türkiye’nin AB perspektifini, AB müktesebatına yakınlaşmasını, AB ile entegrasyonunu ve AB Türkiye işbirliğinin derinleştirilmesini desteklemeye devam edeceğiz.

Türkiye ve AB arasındaki ekonomi, ulaştırma ve enerji konulu yüksek düzeyli diyaloglarının canlandırılması ve yeşil ve dijital gündemi içerecek şekilde AB-Türkiye gümrük birliğinin modenizasyonuna başlanması tüm Avrupa’nın yararına olacaktır.

Türkiye-AB ilişkilerinin katılım perspektifi doğrultusunda geliştirilmesine yönelik olarak gerçeleşeceğin umduğumuz görüşmelerinizin sonucunu sabırsızlıkla bekliyoruz.

Mektubu imzalayan kuruluşlar ise şu şekilde sıralanıyor: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), Türkiye Avrupa Vakfı (TAV), Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM), Türkiye AB Derneği (TURABDER)