1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız

01 May 2023 İlgili Dosya
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlarız

Emeğe ve sosyal haklara saygılı bir çalışma kültürü, demokrasinin ve kapsayıcı büyümenin temel unsurlarındandır. Adil ve elverişli çalışma şartları ile iş sağlığı ve güvenliği, temel insan hakları olarak çağdaş bir çalışma yaşamının vazgeçilmezleridir. Çalışma hayatını daha iyi standartlara kavuşturan, kayıt dışılık, işsizlik ve yoksullukla mücadele eden, insana yakışır işleri çoğaltan politikalar kritik önemdedir. Bu doğrultuda işçi-işveren-devlet arasında sosyal diyalog mekanizmasını en etkin şekilde işletmemiz çalışma barışı ve toplumsal refah açısından önceliklidir.

Tüm dünyada dönüşmekte olan çalışma yaşamında, 21. yüzyıl becerilerininkazandırılması için insanın yetkinliklerine yatırıma odaklanmalıyız. Başta gençler olmak üzere nitelikli işgücünün ülkemizde potansiyelini gerçekleştirmesi için gerekenkoşulları oluşturmak; kadın-erkek tüm çalışanların fırsat eşitliği çerçevesinde nitelikli işlere ulaşmasını ve istihdamda kalıcı olmasını destekleyen bir ortamı sağlamak önceliğimiz olmalıdır.

Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken, refah yaratan ve refahın adil bölüşümünü sağlayan bir Türkiye için çalışmalıyız. Üretim, hizmetler, bilim, sanat gibi hayatın her alanında emekleriyle değer yaratanların “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü kutlarız.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: