"İkiz Dönüşüm Kapsamında Türkiye’de Sosyal Diyalog İçin Fırsatlar ve Zorluklar: Kapasite Geliştirme Semineri" düzenlendi

"İkiz Dönüşüm Kapsamında Türkiye’de Sosyal Diyalog İçin Fırsatlar ve Zorluklar: Kapasite Geliştirme Semineri" düzenlendi

17 Haz 2022
"İkiz Dönüşüm Kapsamında Türkiye’de Sosyal Diyalog İçin Fırsatlar ve Zorluklar: Kapasite Geliştirme Semineri" düzenlendi

TÜSİAD ve TİSK’in üyesi olduğu Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope, Avrupa Sendikalar Birliği ETUC, Avrupa Kamu Hizmetleri Sağlayan İşverenler ve İşletmeler Merkezi SGI Europe ve Avrupa KOBİ Birliği SMEUnited işbirliğinde düzenlenen “İkiz Dönüşüm Kapsamında Türkiye’de Sosyal Diyalog İçin Fırsatlar ve Zorluklar” başlıklı Kapasite Geliştirme Semineri 16-17 Haziran tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Yeşil ve dijital dönüşümün yön verdiği İkiz Dönüşümün istihdam ve çalışma alanlarına olası etkilerinin tartışıldığı etkinlikte, bu gelişmelere ilişkin fırsatların değerlendirilmesi ve zorlukların aşılmasında sosyal diyaloğun üstlenebileceği rollere yönelik görüşler dile getirildi ve bu bağlamda Türkiye'de başlıca sosyal diyalog gelişmeleri değerlendirildi. Genç istihdamı ve içinde bulunduğumuz ikiz dönüşüm sürecinin başarıya ulaşmasında kilit öneme sahip işgücü yetkinlik gereklilikleri, etkinlikte ele alınan diğer konular arasında yer aldı. Seminerde ayrıca 2022-2024 dönemi için düzenlenen Avrupa Sosyal Diyalog Çalışma Programı hakkında bilgi paylaşıldı.

Etkinliğe TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ceren AYDIN ERGÜN, TÜSİAD Sanayide Dönüşüm ve Sektörel Politikalar Bölüm Direktörü Hazal İNCE ve TÜSİAD Sosyal Politikalar Bölüm Direktörü Ezgi ÇELİK konuşmacı olarak katıldı.

Avrupa sosyal paydaşlarının iş birliğiyle Avrupa’da sosyal diyaloğun etkinliğinin artırılması hedefiyle düzenlenen seminerlerde, AB üyeliğine aday ülkelerde sosyal diyalog kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda düzenlenen seminerler ile sosyal paydaş kuruluşlarının güçlü, özerk ve temsil kabiliyeti yüksek kurumlar olmaları yolunda kapasitelerinin geliştirilmesi ve her seviyede politika oluşturulmasında sosyal paydaşların rolünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: