Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol’un katılımıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, dünya enerji pazarları ve küresel enerji dönüşümü ele alındı

14 Nis 2022 İlgili Dosya
Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol’un katılımıyla Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, dünya enerji pazarları ve küresel enerji dönüşümü ele alındı

TÜSİAD, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, Dünya Enerji Pazarları ve Küresel Enerji Dönüşümü” temalı toplantıda Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol’u ağırladı.

Açılış konuşmasını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’ın, ana tema konuşmasını Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Dr. Fatih Birol’un gerçekleştirdiği etkinlikte, söyleşi oturumunun moderasyonu TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sanayi Politikaları ve Şirket İşleri Yuvarlak Masa Başkanı Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu tarafından yapıldı.

Fatih Birol: Enerji krizini çözmek için atılacak adımların iklim krizini çözecek adımlar da olması gerekiyor.

Etkinliğin ana tema konuşmacısı Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol konuyla ilgili değerlendirmelerinde şunları söyledi:

“Ukrayna’dan gelen resimlere baktığımızda büyük bir insanlık dramı, insanlık krizi yaşıyoruz. İkincisi belki de ilk global bir enerji krizini yaşıyoruz. Ama bunlar üçüncü kriz olan iklim krizini unutmamız anlamına gelmez. Bu yüzden enerji krizini çözmek için atılacak adımların iklim krizini çözecek adımlar da olması gerekiyor.”

Orhan Turan: Küresel enerji dönüşümü arz güvenliği, iklim değişikliği, jeopolitik, ekonomik, sürdürülebilirlik ve teknolojik boyutlarıyla önümüzdeki dönemde stratejik önem taşımaya devam edecek.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ise konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Şubat ayında gerçekleştirilen İklim Şurası kararlarına da yansıyan ve bu yıl içinde hazırlanması öngörülen Uzun Dönemli Enerji Planı’nı stratejik önemde görüyoruz. Bu planın arz güvenliği, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik prensiplerini bütüncül gözetmesi kritik önem taşıyor. Bu çerçevede, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği potansiyelimizin azami şekilde kullanıldığı; enerji arz güvenliğine ve kalitesine yönelik altyapının güçlendirildiği; serbest piyasa uygulamalarından uzaklaşılmayan bir Planı hedeflemeliyiz. Küresel enerji dönüşümü arz güvenliği, iklim değişikliği, jeopolitik, ekonomik, sürdürülebilirlik ve teknolojik boyutlarıyla önümüzdeki dönemde stratejik önem taşımaya devam edecek."