360° Yeşil Mutabakat Eğitim Semineri Dizisi Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

24 Mar 2022
360° Yeşil Mutabakat Eğitim Semineri Dizisi Tanıtım Etkinliği Gerçekleştirildi

Avrupa Yeşil Mutabakatı AB’nin ticaret paydaşı ülkeler için çeşitli riskler yanında birçok fırsatı da beraberinde getiriyor. Türkiye iş dünyasının Yeşil Mutabakatın farklı bileşenleri ile etkileşimi olacak dönüşüm konularında bilgiye erişim kanallarının artırılması ve fikir alışverişi kritik önemde.

Bu çerçevede, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanmasından, yeşil ve sürdürülebilir finansmana, enerji dönüşümünden döngüsel ekonomiye Yeşil Mutabakatın çeşitli unsurlarına yönelik üst düzey yöneticilere ve karar alıcılara yönelik eğitim seminer dizisini başlatıyoruz.

“360° Yeşil Mutabakat” başlıklı eğitim semineri dizisinin lansman etkinliği 21 Mart tarihinde TÜSİAD Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı moderasyonunda, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri Yatırım Ortamı Yuvarlak Masa Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve Enerji ve Çevre Yuvarlak Masa Başkanı Cevdet Alemdar’ın konuşmacı olarak katılımıyla gerçekleşti.

Etkinlikte Yeşil Mutabakat kapsamında meydana gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, Tedarik Zinciri Yasası, döngüsel ekonomi gibi konulara yönelik TÜSİAD değerlendirmeleri ve vizyonu yanı sıra geçtiğimiz ay gerçekleşen İklim Şurası’nda da tartışılan konular çerçevesinde ülkemizde atılması gereken adımlar üzerine istişare gerçekleştirildi.

360° Yeşil Mutabakat eğitim semineri dizisi kapsamında hayata geçirilecek etkinlikler yıl boyunca paylaşılacaktır.