TÜSİAD’ın sağlık alanındaki 2030 öngörülerinin ele alınacağı webinar dizisinin ilk etkinliği "Bugünden Yarına Sağlıkta Küresel İnovasyon" başlığıyla gerçekleşti

02 Mar 2022 İlgili Dosya
TÜSİAD’ın sağlık alanındaki 2030 öngörülerinin ele alınacağı webinar dizisinin ilk etkinliği "Bugünden Yarına Sağlıkta Küresel İnovasyon" başlığıyla gerçekleşti

TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu’nun , sağlık sektöründe sistematik bir değişime yol açacak olan inovatif eğilimleri tüm dinamikleri ile tartışmak hedefiyle başlattığı “Sağlığın Geleceği: 2030 için Öngörüler Webinar Dizisi”nin ilk etkinliği gerçekleşti. “Bugünden Yarına Sağlıkta Küresel İnovasyon” başlıklı toplantının konuk konuşmacısı Stanford Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi Direktörü Prof. Dr. Utkan Demirci oldu.

Toplantının açılışını yapan TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu Başkanı N. Emre Eczacıbaşı konuşmasında şunlara değindi:

“TÜSİAD Sağlık Çalışma Grubu olarak Türkiye’de sağlığı bütünsel bir noktadan ele alan, insan odaklı, teknoloji-destekli, geleceğin sağlık ihtiyaçlarını öngörebilen ve buna göre adapte olabilen çevik bir sağlık ekosisteminin sürdürülebilirliğini önceliklendiriyoruz. Bütünselliği hem bireylerin sağlığının her yönüyle ele alınarak bu doğrultuda tüm verilerin entegre edilip anlamlandırılması, hem de hastalık süreçlerinin yanında önleyici sağlık bakış açısıyla iyi olma halinin, takip bakış açısıyla da hastalık sonrası süreçlerin en etkili şekilde yönetilebilmesi açısından vurguluyoruz.

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde sağlıkta inovasyonun çok kritik bir önemi var. Hedefinde sağlıkta değer yaratma ve sürdürülebilirlik olan bir inovasyon anlayışının hayata geçmesi sadece yeni ürün ve servislerin değil, yeni ve daha kapsayıcı iş modellerinin de tasarımını gerektiriyor. Bu da ancak sağlık sektörünün bir ekosistem olarak algılanması ve bütün paydaşların katkı yaparak bu ekosistemi beraber geliştirmesi ile gerçekleşebilir.”

Webinarın moderasyonunu üstlenen TÜSİAD Sağlıkta İnovasyon Alt Çalışma Grubu Başkanı Ufuk Eren konuyla ilgili değerlendirmesinde “Yüksek teknoloji baş döndüren bir hızda gelişiyor. Teknoloji bizlerin evlerine, iş ortamlarımıza ve hatta siyasi hayata ve ekonomilere nüfuz etmekte ve yeniden yapılandırmakta. TÜSİAD olarak başlattığımız bu webinar serisi ile pandemi ile önemi çok daha fazla artan sağlık sektöründe inovasyonu ve hayatımızı nasıl değiştireceği hakkında sohbet edeceğiz. Bu webinarlarımızda dünyanın dört bir yanından inovasyon alanında iz bırakmış önemli kişileri misafir edeceğiz." dedi.

Programın konuk konuşmacısı Stanford Üniversitesi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Canary Kanser Erken Teşhis Merkezi Direktörü Prof. Dr. Utkan Demirci ise katılımcılara kendi alanındaki gelişmeleri aktarırken; “Seneler boyu süren döngüye baktığımızda en başarılı inovatif çözümler gerçek bir ihtiyaçtan, gerçek bir problemden ortaya çıkıyor. Çözümün üretilmesi ve bu çözümün eninde sonunda faydalı bir etkiye, ya da düşünceye dönüşmesi yaklaşık 10 sene süren bir süreç. Bu alanda genç bilim insanlarını yetiştirmek ve mentorlük yapmak için en etkili yöntemin onları yetiştirdikten sonra belli sorunları ortaya atıp özgür bırakarak düşünmeye teşvik etmek olduğunu düşünüyorum” diye ifade etti. Sözlerine “10 yıl sonraki gelecek öngörüsü olarak özellikle COVID zamanında daha net gördük ki eskiden 3-4 gün sonucunu beklediğimiz komplike laboratuvar testleri yerine gitgide insanların telefonuna bağlanmış ya da çok hızlı şekilde bir örnek verip sonuçlar aldığı bir döneme doğru geçiyoruz. Bunun sağlayacağı şey insanların daha fazla ve daha sık olarak kan testleri, giyilebilir teknolojiler ve giysilerle gözlemlenebilecek olması. Kişilerin sağlık verisi sağlık profillerinin bir parçası olacak. Hastanın sağlığının bütününe bakmak ve tahmin edebilmek, hastalıkları erken teşhis edebilmek mümkün olabilecek. Bu durum da insanlara nasıl sağlık hizmeti sunduğumuzu değiştirebilecek.” diyerek devam etti.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: