Asya Altyapı Yatırım Bankası Raporu: “Asya Altyapı Finansmanı 2021- Küresel Değer Zincirlerini Sürdürmek” Webinarı

02 Ara 2021
Asya Altyapı Yatırım Bankası Raporu: “Asya Altyapı Finansmanı 2021- Küresel Değer Zincirlerini Sürdürmek” Webinarı

Asya Altyapı Yatırım Bankası tarafından yayınlanan “Asya Altyapı Finansmanı 2021- Küresel Değer Zincirlerini Sürdürmek” isimli raporun tanıtım toplantısı, 29 Kasım 2021 tarihinde düzenlendi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı ve Sanayi Politikaları Yuvarlak Masaları Başkanı Fatih K. Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen webinarda, Asya Altyapı Yatırım Bankası Başekonomisti Erik Berglof tarafından raporun tanıtımı yapıldı.

Rapor, Asya ekonomilerinin farklı ölçüde ve farklı şekillerde küresel değer zincirlerini (KDZ) büyüme modellerine nasıl entegre ettiklerini incelemektedir. Ekonomilerin şoklara karşı dayanıklılığını şekillendirmede ve ülkelerin KDZ'lere katılmalarında altyapının rolünü vurgulamaktadır. Rapor, Çin ve Hindistan örneklerini ele almakta, altyapı yatırımları ve sanayi politikaları ile daha az gelişmiş sektörlerinin KDZ lider firmalarını çekmesine nasıl yardımcı olduğunu göstermekte, ülkelerarası benzerlikler ve farklılıklar ortaya konularak politika önerileri sunmaktadır. Türkiye özelinde ise ülkemizin 90’lı yıllardan günümüze ihracat yapısı irdelenerek KDZ’lere katılımında yabancı ara malı girdisinin ağırlığı tespiti yapılmaktadır.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: