< < Simone Kaslowski: “İkiz dönüşümün temelinde dijital teknolojiler önemli bir yer tutacak”

Simone Kaslowski: “İkiz dönüşümün temelinde dijital teknolojiler önemli bir yer tutacak”

26 Kas 2021
Simone Kaslowski: “İkiz dönüşümün temelinde dijital teknolojiler önemli bir yer tutacak”

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından düzenlenen 13. Rekabet Kongresi’nde, “Yeşil Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Işığında Pandemi Sonrası Sektörler” masaya yatırıldı. TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski toplantının açılışında bir konuşma yaptı.

Dijitalleşmenin içinde bulunduğumuz dönemde şirketler ve ülkeler için önemli bir öncelik olduğuna dikkat çeken TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, “Bununla beraber iklim değişikliğinin seyri, yeşil dönüşümün de dijital dönüşüme eşlik etmesi gereğini açıklıkla gösteriyor. Bir taraftan daha verimli ve katma değerli üretim için dijitalleşmeyi sağlarken diğer taraftan daha yeşil, çevreye duyarlı, enerji verimli, döngüsel bir üretim gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte daha yeşil bir üretim ve tüketim modelini gerçekleştirebilmek için teknolojik dönüşümleri de önceliklendirmemiz gerekiyor. Dolayısıyla ikiz dönüşüm olarak tariflenen bu yeni yapının temelinde dijital teknolojilerin etkin kullanılması önemli bir yer tutacak” diye konuştu.

TÜSİAD’ın Türkiye’nin geleceğinin yeni bir anlayışla inşası için bir yol haritası sunan çalışmayı kısa bir zaman önce kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Kaslowski şunları söyledi; “Bugün gelişmiş ülkelerde refah insana, insanın geliştirdiği teknolojiye ve kurumlara dayanıyor. Bu üç unsurun güçlendirilmesi üzerine kurulu yeni bir kalkınma anlayışını hayata geçirerek gelişmiş, saygın, adil ve çevreci bir Türkiye’yi inşa edebiliriz. Ekosistemin dengesini gözetmek, karbon nötr kalkınmayı başarmak ve yeşil ekonomik dönüşümü içselleştirmek, bu hedefin ‘çevre’ boyutunun başarılması için kritik önemdedir.”

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: