TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski GESİFED’e konuk oldu

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski GESİFED’e konuk oldu

25 Ara 2020
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski GESİFED’e konuk oldu

Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu(GESİFED) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ev sahipliğinde çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski konuk konuşmacı olarak katıldı.

Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliğiyle mücadelede azaltım ve uyum çalışmaları hızlanıyor. AB, Japonya, İngiltere 2050'de, Çin 2060’da karbon nötr olma, yani net sıfır emisyona ulaşma hedefini açıkladı. Bu hedeflerin, diğer ülkelerin de hedeflerini artırma azimlerine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm çalışmalarımızda ve önerilerimizde düşük karbonlu ekonomi yaklaşımını önceliklendiriyoruz. Paris Anlaşması’nın hedeflerini stratejik öncelik olarak benimsiyoruz.

En önemli ticaret ortağımız AB Yeşil Mutabakatının sanayi, enerji, iklim, döngüsel ekonomi, tarım gibi birçok alanda getireceği yenilikler ülkemiz için oldukça kritik. Mutabakatın ülkemiz üzerine etkilerini değerlendirmek hedefiyle bir rapor yayımladık. Raporda, yeşil ekonomiye uyumu gözeten tedbirlerin çalışıldığı senaryo, hem gayri safi yurt içi hasıla, hem de sera gazı emisyonu azaltımı açısından en olumlu sonuçları ortaya koydu.

GESİFED bölgesinin önde gelen sektörleri olan turizm ve tarım açısından da iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil ekonomiye yönelik çalışmalar büyük önem taşıyor."

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: