COVID-19 sürecinin etkilediği eğitimde dönüşüm alanları ve gelecek senaryoları ele alındı

17 Ara 2020 İlgili Dosya
COVID-19 sürecinin etkilediği eğitimde dönüşüm alanları ve gelecek senaryoları ele alındı

TÜSİAD’ın, COVID-19’un eğitime etkileri üzerine başlattığı “Zorluklar ve Fırsatlar” webinar dizisinin ikincisi, “Eğitimde Dönüşüm Alanları ve Gelecek Senaryoları” başlığıyla, 16 Aralık Çarşamba günü gerçekleşti.

Toplantı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Nüket Küçükel Ezberci’nin açılış konuşması ile başladı.

Ezberci: Eğitimin geleceğini şimdiden tüm paydaşlarla beraber ele almaya başlamalıyız.

TÜSİAD’ın sosyal politikalar alanında uzun yıllardır kapsamlı çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Ezberci, konuşmasında; bu alandaki çalışmaların, insanın ve toplumun gelişmesine doğrudan katkı vermesi bakımından çok özel öneme sahip olduğunu belirtti. Ezberci konuşmasına şu ifadelerle devam etti:

“Eğitimin kapsayıcı ve dönüştürücü gücünü fırsata çevirmeli, eğitimin geleceğini şimdiden tüm paydaşlarla beraber ele almaya başlamalıyız. Hem teknolojik gelişmelerle hem de pandeminin getirdiği zorunluluklara cevap olarak, her şeyin hızla dönüştüğü, eski alışkanlıkların yerini hızla “yeni normal”e bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle geçmişte olduğunun aksine, eğitim sisteminin dünyadaki gelişmeleri geriden takip etmesi gibi bir lüksümüz bulunmuyor. Tam da bu zamanda eğitime, eşgüdümlü şekilde kendini yenileyebilen bir içerik ve işleyiş kazandırmalıyız. Bugün eğitimde çağın gerektirdiği yönde dönüşüm sağlarsak, geleceğimizi de toplumsal refah ve kalkınma bakımından daha parlak görebiliriz.”

Açılış konuşmasının ardından etkinlik, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Gamze Dinçkök Yücaoğlu’nun moderatörlüğünde gerçekleşen “Eğitimde Dönüşüm Alanları ve Gelecek Senaryoları” başlıklı panel ile devam etti.

Yücaoğlu: Öncelikle bugünkü sorunları ve kısıtları iyi tanımlamalı, geleceğin gereksinimlerini ve imkanlarını beraber anlamaya çalışmalıyız.

Panelin açılışında TÜSİAD’ın dijital dönüşüm sürecini çok yönlü ele alırken, eğitim konusunda da 21. yüzyıl becerilerine sahip gençlerin yetişmesi için birbirini tamamlayıcı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Yücaoğlu konuşmasına şöyle devam etti;

“COVID-19 dönemi ile beraber yaşadığımız hızlı dönüşüm ve adaptasyon sürecinde, akıntının bizi sürüklemesine izin vermek yerine güvenli bir yerde durup yönümüzü belirlemeyi çok önemli görüyoruz. Çünkü eğitimde bugün atılacak adımların etkilerini ancak 15-20 yıl sonra görebileceğiz. Öncelikle bugünkü sorunları ve kısıtları iyi tanımlamalı, geleceğin gereksinimlerini ve imkanlarını beraber anlamaya çalışmalıyız.

İçinde bulunduğumuz değişken koşullarda tüm bireylerin 21. Yüzyıl becerilerini kazanmasının, öğrenmeyi öğrenmesinin, yaratıcı düşünme ve adaptasyon yeteneğinin hiç olmadığı kadar önem taşıdığını biliyoruz. Bu becerilerin kazandırılmasında başta öğrenciler ve öğretmenlerin rolü dönüşüyor. Diğer taraftan, bu dönüşüm hepimize daha aktif roller tanımlıyor. Bu nedenle eğitim sistemimizi bütüncül bir bakış açısıyla gözden geçirmeye ihtiyacımız var.

Geleceğin eğitimini hayal ederken yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim arasında seçim yapmak yerine, ikisinden edindiğimiz deneyimle beraber karma (hibrid) ve sürdürülebilir bir model oluşturabilir miyiz? Eğitimin vazgeçilmez unsurları neler? Eğitimin paydaşları kimler? Eğitim sadece politika yapıcılar ve uygulayıcıların olduğu tek yönlü bir kapalı bir sistem yerine; bireylerin, eğitimcilerin, akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının da sisteme dahil olduğu ve etkileşim kurduğu bir ekosisteme dönüşebilir mi? Bu soruları hep gündemimizde tutmalıyız.”

Panel katılımcılarının ve izleyicilerle paylaştıkları içeriklerin detayları ise aşağıdaki gibidir:

Yeni Normalde Eğitimde Teknolojik Yaklaşımlar ve Teknoloji Entegrasyonu

Doç. Dr. Devrim Akgündüz (İstanbul Aydın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

  • Yeni normalin eğitimde getirdiği zorunluluklar ve adaptasyon süreci
  • Teknolojinin öğrenme yaklaşımı ve öğrenme modellerine etkileri
  • Teknoloji entegrasyonunda öğrencilerin elde etmesi gereken beceriler ve öğretmenlerin bu becerileri kazandırmak için yapabilecekleri
  • Eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının yetkin olması gereken beceriler

Geleceğin Eğitiminde Değişen ve Dönüşen Roller

Buket Sönmez (Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü)

  • Mesleki gelişim anlayışında dönüşüm: Öğretmen Ağı Modeli ve Özne Olan Öğretmen
  • Eğitimin geleceği hangi temel becerilere işaret ediyor: Eleştirel Düşünme & Yaratıcı Problem Çözme
  • Geleceğin eğitiminde aktörlerin ve yapıların dönüşümü: Öğretmenler, Öğrenciler, Veliler, Öğrenme Ortamları/Okul, Başarı, Eğitimin İçeriği

Eğitimde Gelecek Senaryoları ve Fırsatlar

Sevinç Atabay (Türk Eğitim Derneği Genel Müdürü)

  • Eğitimde Gelecek Senaryoları
  • Salgın Sonrası Eğitimde Muhtemel Dönüşüm Alanları