< < "Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek" webinarı düzenlendi

"Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek" webinarı düzenlendi

11 Eyl 2020 İlgili Dosya
&quot;Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek&quot; webinarı düzenlendi

TÜSİAD Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası koordinasyonunda kurulan Yeşil Mutabakat Görev Gücü tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde “Avrupa Yeşil Mutabakatı Türkiye İş Dünyasını Nasıl Etkileyecek?” başlıklı bir webinar düzenlendi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un katılımıyla düzenlenen webinarda, AB Komisyonu tarafından Avrupa Yeşil Mutabakat kapsamında kurulacak yeni düzenin Türkiye – AB ticaret ilişkileri ile Türkiye sanayisine olası etkileri ele alındı.

Kaslowski: Türkiye için açılan bu fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var.

Webinarın açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski tarafından yapıldı. Kaslowski “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nın Türkiye için öneminin altını çizerek şunları kaydetti: “Avrupa Yeşil Mutabakatı", iklim değişikliği ile mücadelenin ötesinde, aynı zamanda AB’nin “yeni büyüme stratejisi”nin bir yol planı. Avrupa Yeşil Mutabakatı, sadece iklim değişikliği ile yetinmeyip, biyolojik çeşitlilikten, atık ve hava kirliliğine kadar tüm çevre konularını ele alıyor. Kaynakların verimli kullanımını artıracak eylemler içeren bir yol haritası sunuyor. Anlaşmanın bir diğer ayırt edici özelliği ise, iklim değişikliği ile mücadeleyi sadece kendi coğrafyası ile sınırlı tutmayıp, küresel ölçekte bir dönüşüm potansiyeli barındırması.“

Yeşil Mutabakat’ın, AB’nin önümüzdeki dönemde partnerleriyle ticari ilişkilerinde yeni kural ve yaptırım mekanizmaları getireceğine işaret eden Kaslowski bu eylem planı hayata geçtiğinde, özellikle AB ile dış ticareti yüksek olan Türkiye gibi ülkeler açısından da önemli sonuçlar doğuracağını söyledi.

Kaslowski şu ifadeleri kullandı:

Türkiye olarak gelişmeleri dikkatli okur ve gerekli hazırlıkları önceden yaparsak riskleri iyi yönetme ve bu dönüşümü büyük bir avantaja çevirme şansımız var. Zira AB, Avrupa Yeşil Anlaşması strateji belgesinde, yakın çevresindeki ülkelerin desteklenmesine özellikle önem vereceğini açıklıyor. Bizim bu rekabet yarışında hangi stratejileri ve politikaları benimseyerek öne çıkacağımız, önümüzdeki dönemin belirleyicisi olacak. Türkiye için açılan bu fırsat penceresini değerlendirebilmemiz için iyi hazırlanmış bir yol haritasına ihtiyacımız var.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ve beraberinde getireceği süreçler; enerji, ulaşım, sanayi, finans, inşaat, gıda, turizm, dijital endüstri ve piyasaları yeniden şekillendirecek ve yıllar alacak bir dönüşümün temellerini teşkil ediyor. Bakanlığımız koordinasyonunda ihdas ettiğimiz Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu’nda, hayata geçirilecek değişikliklerin AB ile ticari ilişkilerimize olası etkilerini ele alıyor ve yol haritamızı ve atılabilecek adımları belirliyoruz.

Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun çok kıymetli olduğunu ifade eden Simone Kaslowski TÜSİAD’ın bu çalışmalara katkı sağladığını söyledi.

T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, konuşmasında içinde bulunduğumuz pandemi sürecinin ekonomi ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin genel bir değerlendirmenin ardından, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın olası etkileri, barındırdığı risklerin fırsata dönüştürülmesi kapsamında atılabilecek adımlar, Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler ve Yeşil Mutabakat hedeflerinin iş dünyasına yansımalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni normale geçiş sürecinde ülkemizin en önemli ticaret ve yatırım partneri olan AB’deki gelişmeleri anlamanın ülkemiz açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapan Batur, sanayiden finansmana, ulaştırmadan enerjiye uzanan bir dizi alanda AB mevzuat ve politikalarının gözden geçirilmesini öngören Yeşil Mutabakat ile AB’nin 2050 yılına kadar sanayisinin dönüşümünü gerektiren yeni bir büyüme stratejisi benimseyeceğini ifade etti.

Batur konuşmasında, AB’nin hedeflediği köklü değişikliklerin yakından takibi ve bu değişikliklere sağlanacak uyumun AB ile ülkemiz arasındaki yakın ekonomik entegrasyonun korunması ve AYM’nin ihtiva ettiği risklerin fırsata dönüştürülmesi için kaçınılmaz göründüğüne işaret etti.

Firmalarımızın halihazırda AB değer zincirlerine entegre durumda olduğuna dikkat çeken Batur, ilerleyen dönemde bu entegrasyonun daha da derinleşmesi ve güçlenmesi için bir zemin bulunduğunu, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda oluşturulan Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu bünyesinde, kamu-özel sektör işbirliğinden azami fayda sağlanmasına büyük önem atfedildiğini dile getirdi.

Ebiçlioğlu: Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece bir çevre konusu değil aynı zamanda AB için yeni büyüme stratejisidir.

Açılış konuşmasının ardından webinar, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun moderatörlüğünde Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur’un konuşmacı olarak katıldığı bir panel ile devam etti.

Ardından, TÜSİAD Yeşil Mutabakat Görev Gücü Başkanı Fatih Özkadı’nın moderasyonunda, BusinessEurope Genel Sekreter Yardımcısı Luisa Santos, OSD (Otomotiv Sanayii Derneği) Genel Sekreteri Özlem Güçlüer, TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) CEO’su İsmail Bulut’un katılımıyla gerçekleştirilen ikinci panel ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatih Kemal Ebiçlioğlu’nun kapanış konuşmasıyla etkinlik sona erdi.

Fatih Ebiçlioğlu kapanış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı sadece bir çevre konusu değil aynı zamanda AB için yeni büyüme stratejisidir. COVID-19 öncesi başlatılan bu strateji, COVID-19 ile birlikte daha da kuvvetlenmiş ve AB için toparlanmanın merkezine konumlandırılmıştır. COVID-19 sonrası dönemde ülkemizin en önemli ticaret partnerlerimizden biri olan AB’ye yapılan ihracatın artırılması, yeni fırsatların değerlendirilmesi için iş dünyası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: