BusinessEurope Başkanlar Konseyi – Almanya

06 Haz 2020 İlgili Dosya
BusinessEurope Başkanlar Konseyi – Almanya

1 Temmuz tarihi itibariyle AB dönem başkanlığını üstlenecek Almanya’nın işdünyası temsil kuruluşları BDI ve BDA evsahipliğinde gerçekleşen BusinessEurope Başkanlar Konseyi video konferansında Avrupa iş dünyası AB düzeyinde karar alıcılar ile önceliklerini paylaştı.

İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile gerçekleştirilen istişarede, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Covid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin AB Tek Pazar faaliyetleri ve Avrupa değer zincirleri için önemini vurguladı.


Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope Başkanlar Konseyi çevrimiçi toplantısı, Almanya’nın işdünyası temsil kuruluşları BDI ve BDA evsahipliğinde gerçekleşti.

Geleneksel olarak AB Dönem Başkanlığı görevini üstlenecek ülkelerin başkentlerinde gerçekleştirilen Avrupa İşdünyası Zirvesi Covid-19 sağlık krizi önlemleri çerçevesinde video konferans formatında gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Avrupa iş dünyasının Covid-19 sonrası dönemde ekonomik toparlanma ve sürdürülebilir kalkınma öncelikleri AB resmi temsilcileri ile paylaşıldı.

BusinessEurope Başkanlar Zirvesinde Türkiye, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TÜSİAD Genel Sekreter Vekili Ebru Dicle ile TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi ve BusinessEurope Daimi Delegesi Dilek Aydın tarafından temsil edildi.

Avrupa işdünyası temsilcileri İç Pazardan Sorumlu AB Komiseri Thierry Breton ile Covid-19 sonrası dönemde Avrupa endüstriyel ekosistemleri ve değer zincirleri odaklı çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Dijital ve yeşil dönüşüm ekseninde yeni sürdürülebilir büyüme modeli hedefine işdünyasının tam desteği ifade edildi. Bu hedeflerin sanayinin güçlendirilmesi odaklı girişimlerle gerçekleştirilmesinin Covid-19 krizinin derin ekonomik ve sosyal etkilerini ele almak üzere daha da önem kazandığı vurgulandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Covid-19 krizi sonrası toparlanma sürecinde Gümrük Birliği’nin AB üyeliği süreci çerçevesi içinde güncellenmesinin Covid-19 sonrası dönemde AB Tek Pazar faaliyetleri ve Avrupa değer zincirleri için önemini vurguladı.

Kaslowski konuşmasında özetle şu görüşleri paylaştı:

“Avrupa Birliği ekonomilerinin güçlü bir toparlanma planına sahip olması tüm Avrupa ekonomileri için önem taşımaktadır. AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin (GB) güncellenmesi süreci hızla başlatılmalıdır. GB güncellemesi Avrupa değer zincirlerinin iyileşmesi ve çeşitlendirilmesi öncelikleri kapsamında da katma değer sağlayacaktır. Avrupa işdünyası Gümrük Birliği güncellemesinin hizmetler, tarım ve kamu alımlarını içerecek şekilde genişlemesini destekliyor. Ayrıca içinde bulunduğumuz dönemde bunun ötesine geçilmesi, dijital tek pazar ve Avrupa Yeşil Anlaşması gibi temel sürdürülebilir kalkınma gündemi unsurlarını içerecek şekilde kapsamlı bir ekonomik ortaklığın temelinin oluşturulması gerektiği savunuluyor.”

BusinessEurope üyeleri ayrıca Almanya Dönem Başkanlığı programı, Avrupa toparlanma stratejisi ve 2021-2027 AB bütçesi önerisi, AB-Birleşik Krallık müzakereleri kapsamında gelişmeler gibi stratejik öneme sahip konuları değerlendirdi.

Zirvede, Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni güncelleme çağrısı içeren “Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri” tutum belgesi mesajlarının AB başkentlerinde ve AB kurumları politika ve yasa oluşturucuları nezdinde savunulması konusu da ele alındı.

BusinessEurope “Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri” belgesini 30 Nisan tarihinde yayımlamıştı. Belgede AB – Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi çağrısı yinelenerek, Avrupa toparlanma süreci ile ilişkilendiriliyor. Belgede AB-Türkiye Gümrük Birliği güncellemesinin tedarik zincirlerinde toparlanmayı ve uluslararası ticaret alanında AB düzenlemeleri ve Tek Pazar faaliyetlerini destekleyeceği belirtiliyor. Türkiye’nin temel alanlarda AB müktesebatıyla uyumlaşma sürecinin devamlılığının öneminin altı çiziliyor.

“Avrupa Toparlanma Planına İlişkin BusinessEurope Önerileri” Avrupa özel sektörünün ana temsil kuruluşlarından oluşan tüm BusinessEurope üyelerinin katkı ve uzlaşısına dayalı olarak hazırlandı. Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in de katkı sağladığı bu belge AB kurumları tarafından Covid-19 sonrası ekonomi ve ticaret politikalarına ilişkin iş dünyasının ortak tutumu olarak dikkate alınacak.


BusinessEurope 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye’nin AB Konseyi tarafından resmen “aday ülke” olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye’de demokratik reform sürecine ve Türkiye’nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek vermiştir.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: