Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporunun Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

06 Oca 2020 İlgili Dosya
Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporunun Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) tarafından Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliği ile hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”, Conrad İstanbul Bosphorus’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Raporda, Türkiye ekonomisinde önemli rol oynayan turizm sektörü özelinde belirlenen dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda, 2033’te 104 milyon turist ve 119 milyar dolar turizm geliri elde edilebileceği belirtiliyor.

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin ile TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açılış konuşmasını yaptığı etkinlikte iki kurumun işbirliğinde hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu” açıklandı. 2017 yılının Mayıs ayından bu yana üzerinde titiz bir çalışma gerçekleştirilen, turizmin çeşitlendirilerek ülke sathına ve 12 aya yayılması, kişi başı turizm gelirinin artırılması amacıyla hazırlanan rapor, gerçekçi analizler ve stratejik dönüşüm senaryoları içeriyor.

‘Turizm daha güçlü bir Türkiye için çok değerli’

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski de; turizmin, dünya barışının, kültürel yakınlaşmanın, küresel ekonominin katalizörü olması itibarıyla da çok stratejik bir rol oynadığını, bu nedenle turizm sektörü ile diğer hizmet ve üretim sektörlerinin sinerjisini, küresel dinamikler içinde daha güçlü bir Türkiye için çok değerli gördüklerini belirtti. Hedeflerinin ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel yakınlaşma fırsatlarından azami katkıyı Türkiye’ye taşımak olmasını sözlerine ekleyen Kaslowski, bu süreçte turist sayısındaki artışın kuşkusuz önemini vurguladı. Sürdürülebilir büyüme açısından daha da kritik olanın turist başına gelirin artırılmasına dikkat çekti. Farklı turizm türlerinin potansiyellerini bütüncül ve bölgesel olarak güçlendirecek programlara yoğunlaşmanın önemli faydalar sağlayacağını, bu çerçevede tanıtım araçlarının güçlendirilmesi; yatırımların yenilenmesi; turizm trendleri dikkate alınarak yeni yatırımlara devam edilmesi; altyapının güçlendirilmesi gerekliliğinin altını çizdi. Sektörün sosyal ve teknolojik dönüşümlerden, değişen tüketici beklentilerinden de fazlaca etkilendiğini söyleyen Kaslowski, tüm bu değişikliklere uyum sağlamanın tedbirlere ihtiyaç duyduğunu, sektörün, kamu ve akademiyle işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin bu sorunlara çözüm bulunabilmesinde önemli bir katalizör olacağını söyledi.

TTYD Başkanı Oya Narin; raporda, turizm sektörünün ülke kalkınmasının taşıyıcı gücü olma potansiyeline sahip olduğunun analitik olarak teyit edildiğini belirterek, dönüşüm senaryolarının hayata geçirilmesi durumunda 2033 yılı itibariyle, gelen turist sayısının 104 milyona, Türkiye turizm gelirinin 119 milyar ABD dolarına, kişi başına turist harcamasının 1.150 ABD dolarına çıkabileceğini söyledi. Narin, aynı şekilde senaryolara göre ülkedeki işsizlik oranının %7,6’ya düşeceğini ve yaratılan ek turizm gelirinin dönem GSYİH artışını ortalamada 1,6 puan yukarıya çekeceğini öngördüklerini söyledi.

Raporun lansmanını takiben düzenlenen “2033’e Doğru Türkiye Turizmi” panelinde turizmin geleceği ele alındı. Panelin moderatörlüğünü TÜSİAD Kalkınma Politikaları Yuvarlak Masa Başkanı Batu Aksoy yaparken, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, TÜSİAD Başekonomisti Dr. Zümrüt İmamoğlu, ZAY Strateji Başkanı ve TTYD Başkan Danışmanı Zafer Ali Yavan ve Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ konuşmacı olarak yer aldı.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: