TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

12 Haz 2019 İlgili Dosya
TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi Kapanış Etkinliği Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜSİAD arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında, Dow ana desteğiyle ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nin yürütücülüğünde “TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi” hayata geçirildi.

Proje kapsamında Kocaeli ve İstanbul’dan katılan dört meslek lisesinden seçilen öğretmenler yüz yüze ve çevrim içi eğitimler aldı, ardından program yürütücüsünün koordinasyonunda ders planları ve projeler hazırlandı.

Bu kapsamda yapılan çalışmaların paylaşılması ve STEM konusunun öneminin vurgulanması amacıyla 12 Haziran Çarşamba günü Koç Müzesi’nde proje kapanış etkinliği düzenlendi.

Etkinliğin açılış konuşmaları TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın, Dow Türkiye Poliüretan Satış Direktörü Ali Fuat Yeşilyurt, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim ve MEB Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanı Mehmet Salih Canbal tarafından gerçekleştirildi. Konuşmaların ardından İstanbul Aydın Üniversitesi STEM Merkezi Müdürü ve Proje Yürütücüsü Dr. Devrim Akgündüz ve katılımcı okulların temsilcilerinin katılımıyla “STEM Eğitim Yaklaşımının Öğretmen, Öğrenci ve Öğrenme Ortamına Etkisi” konulu bir oturum gerçekleştirildi.

TÜSİAD STEM Çalışma Grubu Başkanı Burak Aydın açılış konuşmasında şunları söyledi:

“Gençlerimizi geleceğe hazırlarken öğrenciyi odağa alan, öğretmeni güçlendiren, çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanan bir eğitim anlayışına ihtiyacımız var. 21. yüzyıl becerileri çok önemli ve gençlerimiz bu becerilere sahip olurlarsa iş hayatında başarılı olabilecekler. Bu nedenlerle çalışma programımızda STEM konusunu öncelikli alanlardan biri olarak belirledik. STEM eğitiminin ve STEM işgücünün önemine dair özel sektör, kamu, eğitim camiasındaki farkındalığı yükseltmek için konferanslar düzenledik, yayınlar yaptık. Son dönemde ise, okulöncesinden yükseköğretime kadar farklı yaş gruplarından çocuklar ile gençlere ve öğretmen eğitimine yönelik projelerimizi hayata geçirdik.”

Ana destekçi Dow adına Dow Türkiye ve Orta Asya Başkanı İhsan Necipoğlu şunları ifade etti:

“Dow olarak dünyanın karşılaştığı en temel sorunların bazılarına yanıt veren yüksek teknolojiye dayalı sürdürülebilir malzeme bilimi çözümlerimizi, alanlarında en üst düzeyde yetkin çalışanlarımız kapsayıcı bir iş ortamı içerisinde hayata geçiriyorlar. Dünya çapında rekabetçiliğimizin temelinde çalışanlarımızın bulunduğunun bilinciyle, inovasyona ve sürdürülebilirliğe dayalı vizyonumuzun gelecek nesiller tarafından da sahiplenilmesini ve uygulanabilmesini amaçlıyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye’de fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat (STEM+A) alanlarında eğitimin geliştirilmesini destekleme hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, 2017 yılından beri TÜSİAD STEM+A projesine ana sponsorluk desteği sağlıyoruz. 2018-2019 eğitim yılı süresince yürütülen Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesiyle eğitim alan ve okullarında öğrencileriyle birlikte yenilikçi projelere imza atan öğretmenlerimizi, yarının ekonomisi ve sanayisinin temeline katkı sağlayan birer aktör olarak görüyoruz. Dow olarak Türkiye’de sanayinin ve ihracata dayalı büyümenin gelişimi için büyük önem taşıyan mesleki ve teknik eğitim çalışmalarına katkı sunmaktan gurur duyuyor, STEM+A alanlarında eğitime yönelik yatırımların ülkemizin küresel çapta rekabetçiliğine en önemli katkıyı sunacağına yürekten inanıyoruz.”

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Bilgi temelli ekonomide, “bilgi”yi üretecek ve kullanacak bireylerin gerekli becerilere sahip olması büyük önem taşıyor. Bu becerilerin başında ise, “STEM”, yani fen, teknoloji, mühendislik ve matematik geliyor. Temel bilimler ve mühendislik mezunlarına olan talep her gün daha da artıyor. Yaratıcılık ve yenilikçilik; fark yaratmamızı sağlayacak, ülkemize rekabet avantajı kazandıracak en önemli unsurlar. Dinamik genç nüfusumuza analitik ve eleştirel düşünme yeteneğini kazandırarak, problem çözme, yabancı dil becerilerini geliştirerek ilerlememiz mümkün olacak. Bu nedenle hata yapmaktan korkmadan, sorgulayan, merak eden ve daha da önemlisi hayal edebilen gençleri yetiştirmemiz başta öğretmenlerimiz olmak üzere hepimizin görevi ve misyonu olmalı.”

TÜSİAD Mesleki ve Teknik Liselerde Sanayi 4.0 için STEM Eğitimi Projesi Hakkında:

Bilgiye dayalı ve dijital dönüşüm temelli bir geleceğe hazırlanırken, öğrenciyi odağa alan, öğretmeni güçlendiren, çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanan bir eğitim anlayışına duyulan ihtiyaç tüm dünyada artıyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin temelini oluşturan “STEM” (Science, Technology, Engineering, Mathematics-Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) disiplinler arası ve proje temelli eğitim yaklaşımıyla 21. YY becerilerinin kazandırılmasına büyük katkı sağlıyor.

Ekim 2018-Haziran 2019 döneminde uygulanan ve yürütücülüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Devrim Akgündüz’ün yaptığı STEM Projesi’nde Darıca Denizyıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yer aldı.

Projeye seçilen öğretmenlere yüz yüze ve çevrim içi olarak STEM eğitimleri verildi. Ayrıca robotik, programlama, sanal ve artırılmış gerçeklik gibi Sanayi 4.0 bileşenleri ile ilgili farkındalık eğitimleri ve programlama kitleri sunuldu. Projeye katılan okullarda yıl boyunca STEM anlayışına uygun olarak ders planlarının yanı sıra öğrencilerle projeler hazırlandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba günü Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleştirilen kapanış etkinliğinde, STEM projesi kapsamında yapılan çalışmalar paylaşıldı, öğretmenler arası deneyim paylaşımı yapıldı ve gençlerle birlikte gerçekleştirilen STEM projeleri sergilendi.