IV. BBI Danışma Kurulu Toplantısı

29 Kas 2018
IV. BBI Danışma Kurulu Toplantısı

BERLIN BOSPHORUS İNİSİYATİFİ 27 Ekim 2018’de İstanbul’da toplandı

“Zaman ikili ilişkileri canlandırma ve hakkettikleri ivmeyi yeniden kazandırma zamanıdır”

Berlin Bosphorus İnisiyatifi (önceki ismiyle Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi-TCCI) 27 Kasım 2018 günü TÜSİAD Genel Merkezi’nde dördüncü Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdi. TÜSİAD Başkan Yardımcısı ve Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri Simone Kaslowski’nin açılış konuşması sonrasında, sırasıyla BBI Danışma Kurulu Eşbaşkanı Michael Schwarz ve BBI Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis söz aldılar.

TÜSİAD Başkan Yardımcısı Simone Kaslowski, konukları selamlarken “Zaman ikili ilişkileri canlandırma ve hakkettikleri ivmeyi yeniden kazandırma zamanıdır” diye vurguladı ve açılış konuşmasına şöyle devam etti:

“TÜSİAD Türkiye-Almanya ilişkilerine her zaman olduğu gibi bugün de büyük bir önem atfetmektedir. 2013 yılında ikili ekonomik, siyasi ve sosyal diyaloğu geliştirmek amacıyla hayata geçirdiğimiz Türkiye Değişim Kültürü İnisiyatifi (TCCI) bunun doğal bir sonucudur. Bugün sizlere bu inisiyatifin yeni ismini Berlin Bosphorus İnisiyatifi (BBI) olarak duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu isim değişikliğiyle inisiyatife yeni bir dinamizm kazandırmayı ve dokuz sene önce Fransa’da kurmuş olduğumuz Paris Bosphorus Enstitüsü’yle artan bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz. Bu noktada, Berlin Bosphorus İnisiyatifi (BBI) Türkiye'nin küresel toplumdaki katılımını ve Avrupa seviyesindeki yakın ilişkilerini vurgulayarak devam eden bir diyaloga olan bağlılığımızı daha da iyi sembolize etmektedir.”

Toplantının ilk bölümünde Kadir Has Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Üyesi Soli Özel, “Türk-Alman İlişkileri Nereye Gidiyor? İkili ilişkilerde yükselen dinamizm ve bunun Türkiye-AB ilişkisine olası yansımaları” başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi. Takiben Danışma Kurulu üyeleri ikili ilişkilerdeki yeniden normalleşme yönünde atılan adımları ve umut veren işaretleri değerlendirdiler.

Toplantının ikinci bölümünde, TÜSİAD Almanya Temsilcisi ve BBI Direktörü Alper Üçok inisiyatifin en son faaliyet ve gelişmelerini, BBI Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Gelis ise inisiyatifin geleceğe yönelik projeksiyonlarını paylaştılar. Akabinde Danışma Kurulu üyeleri ikili ilişkilerin güçlenmesi hususunda inisiyatifin oynadığı kritik rol ve önümüzdeki dönem için programı üzerine geri bildirimde bulundular.

Berlin Bosphorus İnisiyatifi (BBI), Türkiye ve Almanya arasındaki mevcut ekonomik, siyasal ve toplumsal alışveriş, bilgi ve işbirliğini, yeni ve yenilikçi bir seviyeye ulaştırmayı hedef almaktadır. Bunu yaparken, Alman ve Türk kamuoyunda önemli bir boşluğu doldurmayı ve her iki tarafta da yetkin ortaklardan oluşan sürdürülebilir bir ağ oluşturmak suretiyle yakın zamanlarda karşılaştığımız türde aksaklıkların önlenmesini amaçlamaktadır.

Daha fazla bilgi için www.bbi-de.org web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezler kullanıyoruz. Daha fazla bilgiye bu linklerden ulaşabilirsiniz: