TÜSİAD Küresel Ticaret Konferansı - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik / 1

Küreselleşme ve uluslararası ticaretin içinden geçtiği bu zorlu dönemde iş dünyası olarak kamudan beklentiniz nelerdir?