Bilgi Toplumu Forumu (BTF) “İş Hayatında Blok Zinciri 2019” Konferansı

Bilkent Üniversitesi ve TÜSİAD ortaklığı ile oluşturulan Bilgi Toplumu Forumu (BTF) “İş Hayatında Blok Zinciri 2019” konferansını gerçekleştirdi.